คุณบุญชูเป็นคนที่ทําอะไรทําจริง และต้องทําให้ดีที่สุด

คุณบุญชู เเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จในการใช้ความรู้ความ สามารถบริหารกิจการธนาคารเป็นผู้นําทั้งด้านความคิด และการ ปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ

คุณบุญชู

คุณบุญชู การที่ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพ และ เติบโตก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของประเทศ แล้วรวมทั้งทัศนะที่เผยแพร่และแสดงออกต่อสาธารณชนในทุกโอกาสในฐานะนายธนาคารที่ซื่อตรงต่อวิชาชีพ มุ่งหมายใช้วิชาความรู้ เข้าแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แก้ไขสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้นตามอัตภาพ คุณบุญชูจึงโดดเด่นเป็นที่รู้จัก

กว้างขวาง ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล พลเอกเปรม ติด นนท์ ซึ่งสําหรับคุณบุญชูแล้ว นี่คืองานที่ท้าทายความ เป็นอย่างยิ่งท้าทายความสามารถ

วันที่ 12 มีนาคม 2523 คุณบุญชูได้ขอลาออกจากตําแหน่ง สูงสุดของการเป็น “นายธนาคารมืออาชีพ” ไปสู่เส้นทางสาย ใหม่ในฐานะ“นักการเมืองมืออาชีพ”ด้วยความตั้งใจที่จะ ทํางานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงมีความรัก ผูกพันและหวังดีกับธนาคารกรุงเทพเสมอมา เมื่อได้รับเชิญให้ มากล่าวคําปราศรัยในโอกาสฉลองพิธีเปิดอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่บนถนนสีลมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525 คุณบุญชู จึงเลือกที่จะปราศรัยในหัวข้อ “อนาคตของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกลายเป็นคําปราศรัยประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจให้ กับชาวบัวหลวงทุกคนในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุญชูกับผมนั้น ก็เป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในความทรงจําเสมอ

เพราะท่านเป็นผู้ที่ชักชวนผมให้มาทํางานที่ธนาคาร เนื่องจาก ปลายปี 2501 หลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติสําเร็จ และ จากสถานการณ์บ้านเมือง นายห้างชิ้นคุณพ่อของผมตัดสินใจไปอยู่ฮ่องกงเพื่อให้ห่างไกลขณะนั้นผมทํางานอยู่ที่บริษัทเอเชียทรัสต์ คุณบุญชูบอกผมว่า คุณพ่อไม่อยู่ ผมควรจะมาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพ ท่านเห็นว่า ผมมีความรู้ด้านการบัญชี จึงมาเริ่มต้นทํางานที่ฝ่ายการบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจของงานธนาคาร ผมจึงมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิด กับท่านอยู่หลายปี เรียกว่าท่านเป็นครูสอนความรู้ให้ผมทุกอย่าง

“ผมเรียนวิชาทํางานแบงก์จากท่าน ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบ มีแบบแผน ทํางานอย่างมีระบบ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหาร งานภายในอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความรู้เหล่านี้กลายเป็นพื้นฐาน สําคัญให้กับผมในเวลาต่อมา”

ผมภูมิใจมาก ที่ครูคนแรกในอาชีพนักการธนาคารของผมเป็น คนดีที่ทุกคนเชิดชูยกย่อง การเพราะจะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเข้าสู่สังเวียนการเมืองแล้วได้รับ การสรรเสริญว่าเป็น “ชาร์เศรษฐกิจ” ผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักการเมืองมือสะอาดที่มุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อสังคม และประเทศชาติอย่าง แท้จริง และเมื่อถึงคราววางมือทางการเมือง

 

ท่านก็ละวางอย่าง สมเกียรติสมศักดิ์ศรีใช้ชีวิตอย่างสงบหันมาทํา“ชีวาศรม”ที่ หัวหินและด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของท่านชีวาศรมจึง มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ทและสปาของประเทศไทยที่ดีที่สุดของโลก4ท่านก็ยังคงระลึก เอ เมื่อราวเดือนระยะหลังๆ แม้คุณบุญชูมีสุขภาพไม่แข็งแรง ท่านก็ยัง ถึงติดตามข่าวสาร และให้ความเมตตาผมเสมอ เมื่อราสิงหาคม 2549ท่านทราบข่าวว่า ผมได้รับเกียรติจากมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ กิตติมศักดิ์ ท่านก็ยังกรุณาส่งจดหมายมาแสดงความยินดีกับ ลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่เดือน ท่านก็ถึงแก่ อนิจกรรม ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่ผมขอนํามาเปิดเผย ด้วยความซาบซึ้งใจก็คือ

“การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่คุณชาตรี นอกจากเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีและภูมิใจสําหรับคุณแล้วผมในฐานะศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็พลอยยินดีกับคุณด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งมากว่า 70ปี

 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศการมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตซึ่งเป็นระดับปริญญาเอก มิใช่เป็นเรื่องบุญวาสนาหรือโชคของผู้รับ หากหมายถึงผู้รับมีความรู้ความสามารถ และมีความสําคัญเป็นที่ยกย่องในสังคมอย่างสูงด้วย ส่วน ผมนอกจากเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แล้ว ยังถือได้ว่าเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขคนหนึ่งของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้รับการ และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วย” ยกย่องว่าเป็นธนาคารติดอันดับในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

Khun Boonchu is a person who actually doeswhat hedoes and must dohis best when he is famous and successful in using his knowledge.

Being able to manage the business, the bank istheleader in both the ideas and practices of the business organization,which hasresulted in BangkokBank and growing tonumber onein thecommercial banking businessof thecountry as well as the publishedviews.

Showto thepublic atevery opportunity as a bankerwho is honesttothe professionAim to use knowledge Enter thecountryEdittheliving conditions of PeoplebetterconventionallyKhun Boonchuisoutstandingandwell-known.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *