การเป็นหัวหน้านำกลุ่มธนาคารที่ืมีความสามารถ

สมาคมธนาคารไทย เขาได้ฝากผลงานไว้หลายประการประการที่สำคัญยิ่งก็คือ การเป็นหัวหอกนำกลุ่มธนาคารสมาชิก

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ต่อสู้ เพื่อสร้างนิมิตใหม่ให้แก่ระบบธนาคารพาณิชย์ ในอันที่จะทําให้ กลไกธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การประกอบของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวกว้างขวางสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์สากลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งในปี 2530 เป็นปีแห่งการต่อสู้เพื่อมได้ สภาพการ เกินสูงขึ้นนั่นก็คือ ไม่ให้ตลาดการเงินภายในประเทศขยา

เกินความเป็นจริง หรือให้สภาพคล่องส่วนเกินลดลง เพื่อ สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงเพราะช่วงนั้นในปี 2523-253

กิจการของธนาคารพาณิชย์ ต้องประสบกับปัญหาสภาพคล่อง สูงเป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์จําต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี ตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างไรกร สภาพคล่องนอกจากไม่อาจจะกดให้ลดลงได้แล้วยังกลับเพิ่ม ขึ้นมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยกเลิกการผ่อนผันให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินตรา ต่างประเทศสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของเงินกองทุน หรือไม่ เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายน 2530

Being the leader leading a talented bank group

He has deposited many works. The most important thing is Pioneering the leading member banks

Thai Bankers Association To create a new vision for the banking system In order to make Commercial bank business mechanism Able to benefit the country’s economy

Especially in order to make the commercial banking business expand more widely to become an international commercial bank

In addition, in the year 1987 was a year of struggle to get the excess condition that was Not allowing domestic financial markets

Beyond reality Or to reduce excess liquidity in accordance with the actual situation because during that year 1980-1983

Commercial bank business Have to face liquidity problems Highly causing commercial banks to invest in assets that have The return is lower than the interest cost of the deposit.

However, the liquidity, besides not being able to press down, can still be increased, especially when the Bank of Thailand (BOT) repealed the waiver for commercial banks to maintain their currency. Foreign net Has increased 40 percent of the fund or not more than 10 million US dollars in April 1987

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *