กฎบัญญัติ พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ แก้ไขการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารพาณิชย์ แม้ว่า ธ ป ท. จะใช้มาตรการหลายมาตรการเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่สภาพ คล่องก็ยังคงอยู่ในระดับสูงในขณะที่การแข่งขันระหว่างธนาคาร พาณิชย์ด้วยกันเอง ก็ก้าวขึ้นสู่กระแสสูง เจ้าสัวชาตรี ในฐานะ

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ เผยถึงประธานสมาคมธนาคารไทยในช่วงนั้น เคยผ่านประสบการณ์ และมีอํานาจบารมีสูงในวงการเงินการธนาคาร ตลอดถึงมีความ เชี่ยวชาญเชิงยุทธ์มีความสุขุมรอบครอบและมีวิสัยทัศน์ที่ยาว

เกินสูงของตลาดเงินไทยดังกล่าว ไกล จึงได้เป็นหัวหอกสําคัญในการต่อสู้แก้ไขสภาพคล่องส่วนงานได้ร่วมมือและประสานงานกับธปท. และกระทรวงการคลัง อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารพาณิชย์ มาตรา 9 ทวิ

โดยขออนุญาตขยาย ขอบเขตการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับสภาพใน การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อันที่จะให้บริการ ลูกค้าในขอบเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเฉกเช่นเดียวกับธนาคาร พาณิชย์สากล ซึ่งถือได้ว่า

เป็นการสร้างมิติใหม่ให้แก่ระบบ ธนาคารพาณิชย์ไทย อันเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่องส่วนเกินสูงของตลาดทุนตลาดเงินในประเทศ ในระยะยาวได้เป็นอย่างดีผลงานชิ้นโบแดง ซึ่งเป็นผลสําเร็จ ที่สมาคมธนาคารไทยได้รับภายใต้การนําของชาตรีในครั้งนั้นไม่เพียง แต่ จะเป็นผลดีต่อธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบเท่านั้น

แต่ทว่า ยังเป็นผลดีต่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่แสดงให้เห็นชัดแจ้ง โดยให้ความร่วมมืออย่างดี ระหว่างภาครัฐบาลและสมาคมธนาคารไทยอีกด้วยนอกจากสมาคมธนาคารไทยในยุคที่ชาตรี

Commercial banks, although the BOT will take many measures to resolve the problem, but the liquidity is still at a high level while the competition between banks Commercially Then stepped up to the high tide.

commercial Bank Revealed to the president of the Thai Bankers Association at that time. Have experienced And have high prestige in the banking finance Throughout Expertise, strategic, prudent and long vision

Beyond the high level of the Thai money market, so far, has been a major spearhead in combating liquidity problems. And the Ministry of Finance closely while proposing amendments to the Act (Commercial Code) Section 9 bis.

By requesting permission to expand Scope of operation of commercial banks to adjust conditions in Business operation in accordance with the situation Which will serve Customers in a much broader scope, just as with international commercial banks, which can be considered

Creating a new dimension for the system Thai commercial banks Which is one way to help fix High excess liquidity problem of the capital market, domestic money market In the long run as well. Which is successful That the Thai Bankers Association has received under the leadership of Chatree at that time, not only will it benefit the entire Thai commercial banks

But still good for General Prem. Tinsulanon, which clearly shows With good cooperation Between the government sector and the Thai Bank Association

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *