พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ แก้ไขการเงินเฉพาะกิจ

กฎบัญญัติ แต่ทว่า ยังเป็นผลดีต่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่แสดงให้เห็นชัดแจ้ง โดยให้ความร่วมมืออย่างดี

กฎบัญญัติ

กฎบัญญัติ ระหว่างภาครัฐบาลและสมาคมธนาคารไทยอีกด้วยนอกจากสมาคมธนาคารไทยในยุคที่ชาตรี

จะมีผลงานชิ้นโบแดง ในการขอแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ จนประสบความสําเร็จ แล้วในยุคนั้น สมาคมธนาคารยังเสนอปรับปรุง พ.ร.บ.ล้มละลาย

เพื่อให้ธนาคารเข้าไปฟื้นฟูสถานภาพของลูกหนี้ที่ประสบปัญหา สภาพคล่องชั่วคราวอีกด้วย และผลงานที่สําคัญของสมาคม
ธนาคารไทยยุคของชาตรี

อีก 2 ประการ คือ ได้มีการเสนอจัดตั้งสํานักหักบัญชี เพื่อให้สามารถต่อรองกับ ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ให้ความร่วมมือ

รวมทั้งความพยายามในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สํารอง ระหว่าง 15 ธนาคาร ในช่วงนั้น

เพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินจนศูนย์ทํางานไม่ได้ และจัด

ตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ในสมาคม ส่วนผลงานด้านอื่นๆ เช่น การ ขยายบริการรับชําระภาษีอากรผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ชาตรีได้กล่าวว่า “การแข่งขันของ ธนาคารพาณิชย์ ในอนาคตเป็นการแข่งขันระดับโลก

But still good for General Prem. Tinsulanon, which clearly shows With good cooperation

Between the government sector and the Thai Bank Association

Will have magnum opus pieces in the request to amend the Commercial Banking Act Until successful Then in that era The Bank also offers improvements. Bankruptcy Act

To allow the bank to rehabilitate the debtors’ status Temporary liquidity also And important works of the association
Thai bank, Chatree era

The other two reasons are that the establishment of a clearing house is proposed. To be able to negotiate with Commercial banks that do not cooperate

Including efforts to set up a computer center to reserve between 15 banks at that time

For the benefit of continuous customer service in the event of an emergency until the center does not work and

Set up a computer club in the association As for other works, such as the expansion of tax payment services through the banking system

To cover the whole country Chatree said that “Competition of commercial Bank In the future is a global competition

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *