ขอบเขตการทําธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์ จะต้องมากขึ้นกว่าเดิมเข้าสู่ยุคUniversal Bank จึงเป็นการยากที่จะแยกธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินอื่นๆหรือบริษัทเงินทุนออกจากกันด้วยคําจํากัด

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์  ความแบบเดิม ปัจจัยสําคัญจึงอยู่ที่ความพร้อมขององค์กร การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม

ส่งผลให้ยุคแข่งขันกันเองในหมู่ธนาคารไทยโดยไม่คํานึงถึง ต้นทุนกําลังจะหมดไป เนื่องจากทุกวันนี้ นายธนาคารทุกคน

ต้องยอมรับความจริงว่า การทําธุรกิจธนาคารทํากําไรได้ยากขึ้นทุกทีและการแข่งขันของสถาบันการเงินในต่างประเทศก็ สับสนมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โทรคมนาคมขนส่งทําให้ระยะทางและความแตกต่างกันของ เวลาหมดความหมายลงทุกที
นอกจากนี้ในการแข่งขันกับสถาบันการเงินต่าง ประเทศธนาคารไทยไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เท่าใดก็อยู่ในภาวะเสียเปรียบแทบทุกด้าน

ทางออกที่พอ มองเห็นก็คือ ต้องร่วมมือกันมากขึ้นต้องให้สถาบัน การเงิน สามารถดําเนินธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและ แก้ไขตัวบทกฎหมายให้มีความชัดเจนและทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Business scope

Commercial banks must be more than ever to enter the Universal Bank era, so it is difficult to separate commercial banks with other financial institutions or finance companies from the restrictions.

Conventional factors are important factors in the organization’s readiness. Effective management There is continuous development. Benefits to the nation and society as a whole

Resulting in a competitive era among Thai banks without regard to The cost is about to run out. Because today Every banker

 Must accept the fact that The banking business is making profits more difficult and competition among foreign financial institutions is More confused because of advances in computer technology

Telecommunications, transportation, distance and difference of The time has expired.
In addition, in competition with different financial institutions Thai banks, regardless of size, are at a disadvantage in almost all aspects.

The solution that is visible is that there must be more cooperation, which requires financial institutions to be able to conduct more business and Edit the law to be clear and up to date. Changes that occur

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *