บทบาทประธานสภาธนาคารอาเซียน

ธนาคารอาเซียน ที่ผลักดันให้มีการประชุมในระดับ ผู้ว่าแบงก์ของอาเซียน ทุก ๆ 6 เดือน หรือ1ปีในด้านต่างประเทศแล้วชื่อเสียงของชาตรีก็เลื่องลือ-ระบือไกลไม่แพ้ในประเทศไทย

ธนาคารอาเซียน
ธนาคารอาเซียน ที่สร้างชื่อเสียงให้ แก่เขามากที่สุดคือการเข้าดํารงตําแหน่งประธานธนาคาร อาเซียนในปี 2530-2532และดํารงตําแหน่งประธาน สภาสโมสรนายธนาคารแห่งเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2536 2537

หากพูดถึงความเป็นมาของสภาธนาคารอาเซียนที่เขาขึ้นดํารง ตําแหน่งในปี 2530นั้นเป็นสภาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อ หาหนทางร่วมมือกันของธรรมดาธนาคารเอกชนต่างๆของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนโดยได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 2225 สิงหาคม 2519 ที่ประเทศสิงคโปร์ การประชุมครั้งนั้นได้มี การก่อตั้งสมาคมธนาคารขึ้นถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์

โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ เพื่อช่วยสนับสนุนและเร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันพัฒนาระบบการ

ธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน พัฒนาระบบธนาคาร และอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนกระต้น ให้ธนาคารต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเกิดความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาคมธนาคารอาเซียนประกอบด้วย ธนาคารภายในแต่ละประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 260 ธนาคาร

ASEAN Bank Pushing for a meeting at the level ASEAN bank governors every 6 months or 1 year in foreign countries, the reputation of Chatree is widely known – not too far away in Thailand.

ASEAN Bank That builds a reputation The most important thing for him is to be the Chairman of the ASEAN Bank in 1987-1989 and hold the position of Chairman. The Bank of Asia-Pacific Bank Club in 1993, 1994

If talking about the history of the ASEAN Bank Council, which he held the position in 1987, is a council formed by the movement for Find ways to collaborate with ordinary groups, private banks of the group

The first ASEAN meeting was held on 2225 August 1976 in Singapore. That meeting was The establishment of Thanomsak Bank Association Jirayawat

The main objective is to help support and accelerate the country’s economic growth in the ASEAN region and to promote cooperation among bankers in ASEAN countries together.

Banks in ASEAN countries together Develop the banking system And the industry in this region to be effective

As well as allowing banks in the ASEAN region to cooperate and provide Mutual assistance, the ASEAN Bankers Association Local banks and 260 foreign bank branches

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *