การทำงานของยุคการเริ่มต้นของยุคธนาคารที่เป็นบุลคลตัวอย่าง

เริ่มต้น วันนี้ ที่ชายชื่อชาตรี เหยียบย่างเข้ามาในธนาคารกรุงเทพ มื่อปี 2502 ด้วยท่วงทํานอง ของผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัว

เริ่มต้น

เริ่มต้น พยายามไม่แสดงบทบาทที่เด่นชัดมุมานะและอดทนฝึกฝนตนเอง ท่ามกลางวงล้อมของ

บรรดาขุนพลนักบริหารมืออาชีพของชินในอาณาจักรบัวหลวงอย่างไรก็ดี บนเส้นทางชีวิตระหว่างชินกับชาตรี มิได้แตกต่างกัน

เพียงแต่ชินเกิดและเติบโตท่ามกลางความยากจนข้นแค้น ขณะที่ชาตรีเกิดในตระกูลร่ํารวยแม้จะเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้น

แต่สองพ่อลูกก็มีความเหมือนและความต่างเรียกว่าในความ เหมือนย่อมมีความต่างทั้งการใช้ชีวิต และกลยุทธ์ในการบริหารงาน

ชาตรี มีสไตล์ในการดําเนินชีวิต เป็นแบบเรียบง่ายไม่ต้องการอวดตัวว่า เป็นผู้มั่งมี ศรีสุขไม่ต้องการให้ตนเองเป็นข่าวอีกทึกครึกโครมและไม่ต้องการทําตัวให้เด่นดัง

ทว่าชาตรีชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าอยู่เบื้องหน้าซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของชนที่ปฏิบัติมาชั่วอายุขัย

ที่สําคัญชาตรี มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในชีวิตที่ชัดเจนอันเป็นไปตาม อุปนิสัยของเขาที่หากจะทําอะไร

ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยแนวทางและนโยบายถูกต้องเขากล่าวถึงมรรควิธีในการดําเนินชีวิต

ไว้น่าสนใจยิ่งว่า “แท้จริง แล้วการดําเนินชีวิตของผมนั้นเรียบง่ายมาก ชีวิตของผม

Today at Chatree Stepped into Bangkok Bank in 1959 with a meltdown Of modest modesty

Try not to show the role that is clear, persistent and patient. Practice yourself. Amidst the circle of

All the military commanders, professional managers of Chin, in the lotus kingdom. On the life path between Chin and Chatri Not different

Only Shin was born and raised in poverty. While Chatree was born in a rich family, despite being a lace that fell near the beginning

But the two father and son have similarities and differences called in Like having a different life And management strategies

Chat with style in life Is simple, does not want to show off that Be rich Srisuk does not want to be self-reported and not wanting to make himself outstanding.

But the bravery likes behind in the foreground, which is in line with the lifestyles of those who have practiced for a lifetime

Important With a clear goal and commitment in life His character, if he will do anything

Must have a clear goal and try to reach the goal laid out with the right approach and policy. He discusses the ways of living

It is interesting that, “Actually, my life is very simple. My life.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *