การวางแผนและเป้าหมายก่อนจะลาลับฟ้า

ประเด็นหลัก ที่สําคัญๆไม่กี่ประการเท่านั้นประการแรกผมต้อง วางเป้าหมายในชีวิตเสียก่อน หลังจากนั้นจะพยายามหา แนวทางที่ถูกต้อง

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของผมที่ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อตนเองและผู้อื่น ต้องมี ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งข้อนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมาก

ไม่ว่าจะเป็นด้านการดําเนินชีวิตส่วนตัวหรือในด้านการ ดําเนินธุรกิจเหตุผลก็เพราะว่า

ถ้าคุณเป็นคนเก่าหรือฉลาด เพียงใดก็ตาม ถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ขยันมุมานะในงาน ที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแน่

เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายถึงเคล็ดลับในการนําพาชีวิตสู่ความ สําเร็จของชาตรีข้างต้นแล้วก็จะมองเห็นความเป็นชาตรีได้

อย่างเด่นชัดว่าแม้เขาจะเป็นคริสต์ศาสนิกชน แต่เขาก็ยึดถือหลักการ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของปราชญ์จีนโบราณที่ชื่อ “ขงจื้อ” ที่เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญรู้คุณ และความขยัน หมั่นเพียรเป็นสําคัญ

Planning and goals before leaving the sky

Only a few key points. First, I have to Put your life goals first. After that, try to find The right way

To be used in my life mission complete However, it must be based on the principle that it is important to be honest.

To oneself and others must be diligent Which I think is very important

Whether it is personal life or in the field of Because of business

If you are an old person or just smart, if you do not act or do not diligently endeavor at the event That you are responsible for You probably won’t succeed.

Based on the description of the secret to bringing life to life The success of the above Chatree will be able to see the goodwill.

Clearly that even though he was a Christian But he adheres to the principles Living the philosophy of the ancient Chinese philosopher named “Confucius” that emphasizes honesty, wisdom, knowledge and diligence.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *