คุณสมบัติส่วนตัวของชาตรี

ความอดทน ที่มีความคล้ายคลึงกับชิ้นก็คือ ความมุมานะ บากบั่นและขยันหมั่นเพียร

ความอดทน

ความอดทน ไม่กลัวความยากลําบากอันเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศของชาวจีนโพ้นทะเลโดยทั่วๆ

ต่างใช้ความมุมานะอดทนสร้างฐานะด้วยสองมือเปล่า
จากการใช้แรงงาน

ทางกายเข้าแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาทเก็บหอมรอมริน และพยายามก่อร่าง

สร้างฐานะของตนและครอบครัวจนกระ ร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองนับหมื่นล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปี

และยิ่งเมื่อชาตรีมีเงินนับแสนล้านบาทเป็นมรดกและมานะ บากบั่นสั่งสมทุนเข้าไปอีก

คงไม่ต้องบอกว่า เขาจะพัฒนาความ ร่ํารวยต่อยอดอีกไม่รู้เท่าไหร่ชาตรีไม่เพียงแต่เรียนรู้อะไรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เขายังสนใจใฝ่ศึกษา

เพื่อให้มีความรู้อย่าง รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรอบรู้ และรู้สึกในสิ่งที่มี ความจําเป็นต้องรู้

6 คนเรา 1 มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาคําพูดของชาตรีที่ว่าคนเราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ชาตรียึดหลักบริหารชีวิตหรือมีปรัชญาในการดําเนินชีวิต

Chatri’s personal qualities

Patience that is similar to a piece is perseverance, perseverance, and diligence.

Patience is not afraid of hardship, which is the excellent qualities of the overseas Chinese in general.

They use perseverance, patience and position with two empty hands.
From labor

The physical exchange for only a few baht to collect the fragrant rindin And try to shape

Create his own position and family until Rich has tens of millions of gold assets in just a few years.

And even when the bravery has hundreds of thousands of baht as a heritage and mana Endeavor to accumulate capital again

Would not have to say that He will develop Rich and not too much. Chatree not only learned anything Quickly He is also interested in studying.

In order to have all-round knowledge, especially knowledge And feel what you have The need to know

6 of us 1 are learning all the time. To adapt to The environment of society is changing rapidly.

When considering the words of Chatri that people must constantly learn to adapt to the environment of The rapidly changing society clearly summarizes that Chatree adheres to life management principles or has a philosophy of living.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *