การวางตัวและการการชี้นำ ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง

การชี้นำ และวางระบบรากฐานเช่นเดียวกับในจุดนี้กระมังจึงทําให้ชาตรีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

การชี้นำ

การชี้นำ สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างกลมกลืนจึงจําเป็นต้องรู้ลึก รู้เร็ว รู้รอบ และรู้เหนือคู่แข่ง

เพราะไม่ทําเช่นนี้ ก็ยากจะ เข้าใจปัญหาใดๆ ไม่รู้ปัญหาของผู้อื่นอย่างทะลุปรุโปร่งทําให้ไม่รู้

เขาไม่รู้เราก็ยากที่จะบริหารชีวิตและธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ
ดังนั้น

การกําหนดกลยุทธ์บริหารธนาคารกรุงเทพรวมทั้งการตัด สินใจในแต่ละเรื่องราวชาตรี

ได้คํานึงถึงสภาพที่เป็นจริงเสมอที่สําคัญคือชาตรีจะไม่ยอมทําอะไรอย่างเสี่ยงๆและจะไม่ยอมให้โชคชะตา

มาเป็นผู้กําหนดความเป็นไปของธุรกิจ หากแต่เขา เป็นนักบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคนหนึ่ง

หลักการดำเนินชีวิตอีกประการนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในชีวิต คือ การรู้คุณคน

ผมเองกล้าบอกได้ว่ายังไม่เคยเห็นคนอกตัญญประสบความสำเร็จเลย อุปนิสัยชาตรีมีด้านที่ได้รับ

ถ่ายทอดจากพ่อ คือ ความสุขุม รอบคอบ ละเอียดลออ จิตใจเยือกเย็น

ไม่ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่หากเขาพยายามเก็บงําความรู้สึกของตนไว้นั่นคือชาตรี

ระมัดระวังท่าที และคําพูดของตนเฉกเช่นเดียวกับ พ่อ เพื่อไม่ให้มีจุดอ่อ และข้อบกพร่องของตนเผยตัวออกมา

Guiding and laying the foundation system, as in this point, may allow Chatri to adapt to the environment.

Guidance is consistent with the situation, therefore it is necessary to know deeply, know quickly, know round and know over competitors.

Because not doing this, it’s difficult to understand any problems Without being aware of other people’s problems thoroughly, causing them to not know

He doesn’t know. It’s difficult to manage life and business to success.
so that

Determining strategies for managing Bangkok Bank, including cutting Decision in each story

Always taking into account the true condition that is important that Chatree will not do anything risky and will not allow fate

To determine the possibility of the business, but he is an executive with high self-confidence

Another principle of life is another important issue in life.

I dare to say that I have never seen anything successful. The character of goodwill has the side that has been received.

Transcribed from the father is discreet, deliberate, cold-hearted.

Not making rash decisions with emotions, but if he tries to keep his feelings, Chatri

Be careful of attitude And his words, just like his father, in order to not have a weak point And his flaws revealed

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *