อยู่อย่างสบายใจเย็นสู้เสือ

อารมณ์ ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

อารมณ์

อารมณ์ นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอ

ที่จะเสี่ยงหรือไม่ และต้องเตรียมทางหนีทีไล่ ให้ดีนั่นเอง

ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่าในด้านตําแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญเขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์

อย่างพลิกแพลงอารมณ์ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอที่จะเสี่ยงหรือไม่และต้องเตรียมทางหนีทีไล่

ให้ดีนั่นเอง ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่า

ในด้านตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญ

เขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์ อย่างพลิกแพลง

Live comfortably

Emotions that match the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That emotion is carelessness to a careful way of life. See if it’s worth it.

To take a risk? And must prepare a way to escape well enough to pursue

Importantly, he still respects the elders despite being inferior. Than in the position and function

Responsibility Importantly, he still keeps up with the game.

Like the mood that matches the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That is not a prudent way of life. Carefully see whether it is worth enough to risk or not and have to prepare to escape

It is important that he still respects the elders, although inferior.

Regarding positions and responsibilities, it is important.

He is also catch up with the game and knows the strategy. Wily

Peace can be found.
Can stop everything
The distraction of circulation changed.
Moveable, not suffering from happiness because

Many chaos, problems
Defeat because it can be solved
With consciousness, initiative, filling all the way
Wisdom creates good colors that should be done …

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *