คนท้องถิ่นนํา พาสู่ความสําเร็จ

คนท้องถิ่น ในแต่ละประเทศย่อม เข้าใจสภาพของประเทศนั้นๆได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น รู้ความตื่น ลึกหนาบางของเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศนั้นๆ

ในการบริหารธนาคารสาขาต่างประเทศ ชาตรี ยึดหลักบริหาร

เช่นเดียวกับพ่อคือพยายามสร้าง ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ

และพยายามใช้คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้บริหารกิจการสาขา

ว่ากันว่า ธนาคารกรุงเทพได้รับอนุญาตเปิดสาขาในต่างประเทศ ได้มากนั้น ชาตรีสร้างความ

สัมพันธไมตรีอันดีส่วนตัวกับผู้นํา ระดับสูงของแต่ละประเทศนั่นเอง

หลักการสร้างความสัมพันธ์ ต่างแดนเขามักใช้คนในท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้เป็นสต๊าฟหรือ

คณะบริหารและเป็นพนักงานประจําแทนที่จะส่งไปจากประเทศไทย

นั่นถือเป็นกลยุทธ์สําคัญด้านหนึ่งเพราะเขามองว่า คนท้องถิ่น

ในแต่ละประเทศย่อมเข้าใจสภาพของประ.. นั้น ๆ ได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

รู้ความตื้นลึกหนาบางของ เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศนั้นๆและหากเกิดปัญหา

ขึ้นเขาก็สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ตรงจุดกว่า คนต่างถิ่น

ชาตรี ยกตัวอย่างบางธนาคารที่เปิดสาขาต่างประเทศ โดยไม่

ใช้คนท้องถิ่น ขณะเดียวกันกลับเร่งทําผลงานปล่อยสินเชื่อก็มี ปัญหา

กลับกลายเป็นแผลเรื้อรังดินพอกหางหมูในที่สุด ที่ สําคัญต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

ไม่ว่าจะเป็นสาขาใน ประเทศหรือต่างประเทศ เป็นโดยเขาต้องการผู้ร่วมงานที่

อสัตย์ จริงใจ จงรัก ภักดี มีความรับผิดชอบต่องานสูง

Local people reworked Lead to success
Local people in each country will surely Understand the condition of that country better than foreign people

Local people know the awakening of the political economy of their country.

In managing foreign banks, Chatri adheres to the management principles.

Like Father, trying to create Close relationship with the government of that country

And try to use the local people of that country Is a worker and a branch executive

It is said that Bangkok Bank has received a lot of permission to open branches in foreign countries.

Personal good relations with the leader High level of each country itself.

Principles of building relationships Foreigners often use trusted local people as staff or

 Management and permanent staff instead of sending from Thailand

That is considered one of the important strategies because he sees local people

In each country would naturally understand the condition of That better than foreigners

Know the ins and outs of the country’s political economy and if there is a problem

Up the hill, it can help resolve the situation better at the point than foreigners.

Chatree exemplifies some banks that open foreign branches without

Use locals At the same time, it accelerated the credit approval work results.

It turns out to be chronic wounds and finally he had to use the right people for the job.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *