โดยถือเอาผลสําเร็จของงานเป็นเครื่องวัดคุณภาพของคน

ถึงแม้ว่าความจริง คนนั้นจะต่ําต้อยด้อยการศึกษา
ไม่เพียงแต่ใช้คนให้เหมาะกับ านเท่านั้น

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง ชาตรียังเข้าใจจิตวิทยาของคนด้วยว่า ในการใช้คนนั้น

จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทน และต้องให้เขามีชื่อเสียงด้วย
เขาจึงจะพอใจอุทิศตนทํางานอย่างถวายชีวิต นั่นเป็นเพราะมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดา

ย่อมต้องการชื่อเสียงและผล ประโยชน์กันทุกคน ทุกเพศ ทุกชนชั้นวรรณะ

อนว่าการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถให้มีความ หน้าในด้านต่างๆ

ให้มีรายได้ที่ดี และมีชื่อเสียงซึ่งผมคิดว่า ความต้องการหลักๆ

ของมนุษย์เราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ไม่ได้ อย่างแน่นอน นอกจากนี้

เขายังเน้นการทํางานแบบกระจายนาจ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจด้านการอนุมัติสินเชื่อไปยังสาขา

รูปแบบของผมคือการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทีมของ ผมสามารถทํางานทดแทนกันได้

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความคล่องตัวเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งดูได้จาก

การทํางานของธนาคาร ที่ผ่านมา ผมมีนิสัยจับงานแบบ ไม่ปล่อย

จนตอนหลังมีคนทักว่า ทํางานในรายละเอียด เกินไป ควรปล่อยให้คนอื่นที่รองลงมารับผิดชอบแต่ละ

ด้านไป ต่อมาช่วงหลัง ๆ เลยไม่ทําจะใช้วิธีติดตามผลเป็น หลัก”

By holding the results of the work as a quality measure of people

Although the truth That person will be inferior to education.
Not only using people to suit

Although the truth Chatree also understood the psychology of people that In using that person

Must provide benefits And must have him famous too
He would therefore be satisfied with his dedication and work as a life offering. That is because human beings are ordinary people.

Would like reputation and results Benefit everyone, every gender, every caste class

That the promotion of talented employees Face in various fields

To have a good income And famous, which I think Major needs

Of course, we cannot avoid these things.

He also focuses on distributed work. Especially the distribution of credit approval authority to branches

My style is to work together as a team, which my team can do instead.

This is intended for Flexibility for work efficiency, which can be seen from

In the past, I have a habit of holding jobs that are not released.

Until the latter said that Working in too much detail should let other people who are responsible for each other.

Afterwards, later, I didn’t use the follow-up method. “

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *