ที่สําคัญเขาเน้นการให้บริการแบบครบวงจร

ต้องตอบสนอง ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็ก รายย่อยหรือรายใหญ่ ก็ตาม

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ผลสําเร็จจากการใช้กลยุทธ์แบบครบวงจรก็คือ ทําให้มี

ลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เขายังให้ความ

สาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ขณะที่หลายองค์กรเน้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว

พัฒนาคน จึงไม่อาจบริหารองค์กรหรือธุรกิจเดินไป เลิศได้

นั่นเป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีจะก้าวล้ําไปอย่างไร เทคโนโลยีไร้ประสิทธิภาพ

ก็ยากจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ จริงแล้วเขามองว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์ ,

มนุษย์เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียว โดยละเลย เดินไปสู่ความเป็นไปอย่างไร

แต่ผู้ใช้ซึ่งที่ไม่ใช่เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาคนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือไม่อาจที่

จะพัฒนาคนที่10ด้วยการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด หรือใช้คําสั่ง

โดยละเลยการปลูกฝังจิตสํานึกและ ค้นหาศักยภาพในตัวพนักงานเฟ้น

บุคคล ที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ตื่นตัวมีชีวิตชีวา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับโลกไร้พรม

แดนได้ทันเหตุการณ์กณธีระชาติกลยุทธ์ ในการเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างความแข็งแกร่ง

สไตล์ “แบงก์บัวหลวง” CEOแบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่าเขาคือเจ้าตลาดในกลุ่ม

นักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคตที่สดใส ยังมาพร้อมกับควา:อย่างไม่หยุดยั้ง

ดูสกําลังซื้ออนาคต บัตรเครดิตขึ้นส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือลูกหลาน

Importantly, he focuses on providing a full range of services.

Must satisfy customers at all levels Whether small customers Minor or major

Must fulfill the result of using a comprehensive strategy, ie making

Small and large customers more quickly He also gives

Important to quality personnel development Learn all the time In time

Along with the development of technology While many organizations focus on technology development only

People development can not manage the organization or business to walk to excellence.

That is because there is no technology to step forward. Inefficient technology

It is difficult to lead to success. Actually, he saw that Technology originated from human hands,

Humans are born from the same technology, which neglected to walk into the possibilities.

But users who are not above all People development, what must be considered is not that

Will develop the 10th person by using strict rules Or use commands

By neglecting to cultivate consciousness and Search for potential employees

Honest person to the organization Lively With creativity

Have a broad vision to prepare for the change with the carpetless world

Dan can catch up with the situation. To enhance abilities and build strength

“Bualuang Bank” style, CEO Bangkok Bank will reiterate that he is the market leader in the group.

Chinese businessmen only But a bright future Also comes with: unceasingly

See the future purchasing power. The credit card is up and the next goal is the offspring.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *