ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ไทย

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจ ของ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกร สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหันลิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท และจํานวนหุ้นสามัญการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และหัน บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาทการมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี

ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทยอย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร

ICBC is committed to contribute to the development of the Thai economy and international trade with China. Was tightly attached More connected with When considering the offering price, Han Lin Asia is equal to 11.5 baht per share and the number of ordinary shares

And turned the priority on the distribution As of September 28, 2009, the total amount of 1,088,847,421 shares and 501,605,524 shares were used by the investment capital of 18,290 million baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

Has maintained a good relationship In the business between them all the time. Both banks will still Continue to develop cooperation In the business further and are ready to provide better quality financial services to clients Both China and Thailand. However, ICBC will operate by ICBC. Will acquire 51% or more from Syn Asia. “If the merger of the Bank’s sharesmillion baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *