ทักษะการคิดอย่างผู้นำ

แนวคิดผู้นำ
ผู้นำ

ทักษะการคิดอย่างผู้นำ คิดสำคัญต่อผู้นำ
ผู้นำ(Leader) กับ “ทักษะการคิด”(Thinking Skill)เกี่ยวเนื่องกันอย่างน่าสนใจ ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ ( Technical Skill )มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็นต้นทางของทักษะด้านคน ( Human Skill) ถ้าผู้บริหารมีทักษะการคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทำก็จะเป็นไปในแนวนั้น ถ้าการคิดเป็นไปในทางลบ เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางลบและบั่นทอน ถ้าคิดไปในทางบวก เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางทางบวกและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่บริษัท

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้
การคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์( Creative Conceptual Thinking ) ทำให้ผู้บริหารมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะเขาจะมีทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ความคิดเช่นนี้จะทำให้เขาเป็นผู้นำ คนทุกคนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนที่จะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างผู้นำได้ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถคิดแบบองค์รวมคนเดียวก็ได้ และสามารถเป็นผู้นำให้คนอื่นๆคิดแบบองค์รวมด้วยกันในการประชุมได้ ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนี้จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จ

ทักษะการคิดอย่างผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่คิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้

  1. โฟกัสถูกจุด
    ผู้นำรู้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ต้องการอะไร จึงไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็น สนใจแก่น ไม่ใช่เปลือก เขาจะคิดอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ก็ตาม มักไม่หลงประเด็น

2.มองออก จับแก่นได้
ผู้นำมีความพยายามที่จะสรุปเรื่องราวที่ได้รู้ด้วยตนเองว่าว่าแก่นแท้คืออะไร โดยไม่ต้องรอให้มีคนมาสรุปให้ตนจึงจะรู้ นำสิ่งที่ได้รู้ไปคิดเองได้ว่าเจตนารมย์ของเรื่องราวเหล่านั้น

3.มองกว้าง มองครบ และมองภาพใหญ่ได้
ผู้นำสามารถคิดแบบองค์รวมได้เหมือนคนที่สามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้แล้วมองลงมาด้านล่าง จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ครบ และเห็นสิ่งที่คนที่ยืนอยู่ด้านล่างมองไม่เห็น เมื่อมองกว้างได้ ใจของเขาจะพลอยกว้างขึ้นด้วย เวลาเขาคิดกว้างแล้วคนบางคนมองไม่ออกและแสดงปฏิกิริยาโต้แย้งและไม่พอใจ

4.เปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ใจของผู้นำ มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ตั้งใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆ จึงปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดในชีวิตมาก

5.อดทนต่อสิ่งคลุมเครือ
สิ่งที่ไม่รู้มักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ ผู้นำจะสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ได้มากกว่าคนทั่วๆไป เขาจะกล้าอดทนและเดินหน้าลงมือทำเพื่อให้รู้ เมื่อรู้แล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

6.กล้าคิดกล้าทำเรื่องจริงของตนเอง
ผู้นำจะสนุกกับการกล้าคิดกล้าทดลองทำเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง ผู้นำจึงเป็นผู้สร้างกรณีตัวอย่าง ส่วน”ผู้ตาม”สนุกกับการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์กรณีตัวอย่างของผู้อื่น

Critical thinking skills for leaders
Leader and “Thinking Skills” Skill) interestingly related Thinking skills are known as the most important skills that help people achieve success in life. Because thinking skills are the pullers of technical skills that are most useful for situations And thinking skills, the source of human skills If management has the skills to think in what direction Speaking and acting will be that way. If thinking is negative He will speak and decide to do something negatively and undermine. If thinking positively He will speak and decide in a positive way and create good things for the company.

Creative Conceptual Thinking gives executives the ability to be highly effective leaders. Because he will have better thinking skills than he is Such an idea will make him a leader. Everyone can learn.

Train to think creatively and holistically And can think like a leader Highly effective leaders can think holistically alone. And able to be a leader for others to think holistically together in the meeting This executive with effective leadership will lead the organization to achieve its goals.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *