แนวคิด

แนวคิด

แนวคิดที่ดี บริษัทไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กและจะดำเนินธุรกิจแบบไหนก็ตาม ล้วนถูกขับเคลื่อนโดยทรัพยากรบุคคลนั่นจึงทำให้คนที่ต้องการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่ดีจะมองข้ามเรื่องของทรัพยากรบุคคลไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลิกเสียทีกับความคิด ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณขาดพวกเขาการทำธุรกิจก็ไปไม่รอดเช่นกัน

แนวคิดที่ดี ฉะนั้นความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงที่คุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดตนเองก่อนว่า คุณไม่ได้เก่งที่สุด คนทุกคนมีคุณค่ามีความหมายมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในแบบของเขาอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือไม่และคุณมีความสามารถมากพอที่จะดึงเอาศักยภาพของคนเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้หรือไม่

สุดยอดนักธุรกิจไทยที่สามารถเป็นแบบอย่างผู้นำในเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือ ภูริต ภิรมย์ภักดี CEO คนรุ่นใหม่บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นทายาท Gen 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ที่มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนในองค์กรอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันคุณภูริตได้ดูแลในส่วนธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดกลุ่มเครื่องดื่มนอน-แอลกอฮอล์มีการแข่งขันที่รุนแรงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณภูริตก็ยังมีวิสัยทัศน์ตามแบบฉบับ CEO

ปัจจุบันคุณภูริตมีพนักงานในองค์ที่ตนรับผิดชอบมากถึง 2,000 คน ซึ่งคุณภูริตทราบดีว่าธุรกิจยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมีการ Disrupt ของเทคโนโลยีอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบดูแล และเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลในส่วนเทรดดิ้งจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้ทีมงาน 2,000 คน มีศักยภาพมากพอที่จะต่อสู้กับตลาดที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงและคำตอบก็คือต้องเริ่มจากการเห็น คุณค่า ในทีมงานทุกคน

นี่คือแบบอย่างผู้นำที่มองคนได้ทะลุเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรบุคคลต้นแบบของผู้นำที่ดีที่จะทำให้องค์กรทั้งองค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงซึ่งถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อลูกน้องของคุณดังวิสัยทัศน์ CEO ของคุณภูริตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้คุณก็จะเห็นว่า ลูกน้อง คุณต้องการหยุดต้องการพักลูกน้องคุณก็ต้องการพักไม่ต่างจากคุณคุณบอกเขาว่าจะหยุดจะลาต้องแจ้งก่อน แล้วคุณล่ะหยุดลามาสาย

A good idea for companies whether large or small and what type of business they operate Are driven by human resources, so that people who want to be a leader of a good business organization can not overlook the issue of human resources, even one person. No matter how good you are, if you lack them, business will not survive as well.

A good idea. Therefore, leadership starts here. You have to change your mind first that You are not the best Are all people valuable, meaning, have their potential, expertise in them that you can see, and are you capable enough to bring their potential to benefit the company? No

The best Thai business executives who can be a role model in this matter is Phurit Piromphakdi, a new generation of CEO. Boon Rawd Trading Co., Ltd. is the 4th descendant of the Phiromphakdi family. That always see the value and potential of the people in the organization. Currently, Khun Phurit takes care of the non-alcohol business It must be admitted that the non-alcoholic beverages market is fierce now. Regardless of the situation, Mr Phurit still has the same vision as the CEO.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/