กฎระเบียบ

กฎระเบียบ กฎเป็นข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ระเบียบเป็นแบบแผนเพื่อให้บรรลุความเป็นระเบียบ กฎระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการงานและทรัพย์สินเพื่อให้บรรลุความสงบเรียบร้อย

กฎระเบียบมีความจำเป็นต่อชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์ชีวิตการงานและความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อย

พระคัมภีร์อธิบายถึงกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์“ จากนั้นพระเจ้าทรงบัญชาชายคนนั้นว่า ‘ผลไม้ทั้งหมดในสวนสาธารณะเป็นอาหารที่คุณกินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งการตระหนักถึงความดีและความชั่ว อย่ากินผลของต้นไม้นั้น เพราะวันใดที่คุณกินคุณจะต้องตายอย่างแน่นอน ” (ปฐมกาล 2: 16-17)

กฎระเบียบ จะระบุถึงสิ่งที่คุณทำได้หรือต้องทำ และสิ่งที่ทำไม่ได้ที่คุณไม่ควรทำหรือไม่ทำสิ่งที่ยอมให้เป็นสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์ก็จงทำ สิ่งที่ห้ามทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมีโทษดังนั้นจึงไม่ควรทำ

กฎระเบียบ

Rules The rules are mandatory so as not to cause damage. Order is a pattern to achieve order. Regulations are rules established to prevent people from doing things that endanger their lives, work and property in order to achieve order.

Regulation is essential to human life, work, and relationships. Wherever you are and what you do, there must be a few rules for your life, work, and relationships.


The Bible explains the rules that God gave to men. ‘All the fruits in the park are all-you-can-eat. Except the tree of the realization of good and evil. Do not eat the fruit of that tree For whatever day you eat it, you will surely die ” (Genesis 2: 16-17).

Rules specifies what you can or must do. And what you can’t do that you shouldn’t, or don’t do that is good or useful, do it. What not to do is bad or punishable, so it should not be done

Certain regulations are in place to protect workers from the possible dangers of work or life. Some are meant to protect property or work that did not cause damage. And some are there to keep the relationship of supervisors and lower-level operators smooth. Every agency must have rules for everyone to follow.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<