CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร ?

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร
CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ยากให้ประสบความสำเร็จ

โดยปกติแล้วเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน CEO มักจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และคิดว่าความสำเร็จจะแตกต่างจากครั้งหลัง แต่ความสำเร็จไม่เคยมา ในความเป็นจริงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของกำไรในตลาดมาจากเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของ บริษัท ทั้งหมด

และมีเพียง 12 บริษัท เท่านั้นที่สามารถผลักดันตัวเองจาก บริษัท ธรรมดาไปสู่ ​​บริษัท ที่ทำกำไรสูงสุดได้ และทั้งหมดนี้มาจากการเสี่ยงเพื่อทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จ สามารถทำได้ด้วยแนวคิดและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

นิยามใหม่ของคำว่าชนะ

ยกระดับไปอีกขั้นเช่นอาจไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมของคุณ แต่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งในทุกอุตสาหกรรม

เสี่ยงก่อนรับไว้ก่อน

ความสำเร็จมักมาพร้อมกับการเริ่มเกมที่กล้าหาญ ซึ่งก็คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแบบไม่คิดเล็กคิดน้อย แต่ยอมเสี่ยงเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนหรือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกล้าคิดนอกกรอบและกล้าที่จะนำไปใช้

ตื่นตัว

การจัดสรรทรัพยากรเป็นฟันเฟืองหลักในการทำให้ บริษัท ต่างๆดำเนินงานและก้าวหน้า กล้าจัดสรรการลงทุนกล้าจัดสรรทรัพยากรบุคคลและระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บริษัท ก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว

Strategic planning in the organization. Focus on doing the difficult things successfully.

Typically, when an organization is faced with uncertainty, the CEO will often choose the safest way. And think that success will be different from the last But success never came. In fact, more than 90 percent of the market’s profits come from just 10 percent of all companies.

And only 12 companies can push themselves from ordinary to the most profitable. And all of this comes from taking risks to accomplishing the difficult things. It can be done with the following ideas and guidelines:

A new definition of the word won.

Take it to the next level, for example, it might not be the number one in your industry But I want to be number one in every industry.

Take it first

Success often comes with the start of a heroic game. Which is to dare to change without thinking small amounts Instead, take risks at your forefront, whether it be a plan or a corporate culture, dare to think outside the box and dare to implement it.

Stay alert

Resource allocation is the primary cog in keeping companies operating and progressing. Dare to allocate investments, allocate human resources, and always be wary of changes in allocation.These are the key factors that keep the company moving quickly.

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<