ความคิดต่อยอด

ความคิดอย่างสร้างสรรค์

ความคิดต่อยอด

ความคิดต่อยอด การคิดในเชิง นวัตกรรม innovation ต้องประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ Creativity หรือการสร้างไอเดียแปลกใหม่ออกมา และ Implementation หรือการสามารถทำให้ความคิดเหล่านั้นกลายเป็นรูปเป็นร่างและสร้างประโยชน์ได้จริง จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

การจะคิดในเชิงนวัตกรรมได้ ต้องอาศัยหลักคิดสำคัญ 3 มุม

Divergent Thinking การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา exploration ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา, Convergent Thinking การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง และ Exploitation Thinking คือการคิดในเชิงธุรกิจและการตลาดว่าจะแสวงหากำไร

การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี แต่ลำพังความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียเท่านั้นย่อมไม่เพียงพอในการทำธุรกิจ เพราะการคิดก็เป็นเรื่องหนึ่ง การทำสิ่งที่คิดกันอยู่ในกระดาษนั้นให้ออกมาเป็นความจริง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยากกว่ามาก

Divergent Thinking หมายถึง การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา (exploration) ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา


สำหรับการคิดแบบ exploration จริงๆ มีหลายรูปแบบ แต่วิธีคิดหนึ่งที่ผมชอบมาก คือกระบวนการทางความคิดที่ถูกออกแบบโดย ลุก วิลเลียม (Luke William) นักคิดและนักออกConvergent Thinking หมายถึง การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

หลายครั้งต้องบอกว่ายากมากๆ เช่นกัน เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ที่ได้มานั้นไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง (practical)แบบชื่อดังแห่ง Frog Design ซึ่งยังควบตำแหน่งเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบที่ NYU

Innovative thinking, innovation must consist of 2 important elements, Creativity or implementing new ideas and implementing Or being able to turn those ideas into real shape and make real use So will maximize benefits

Divergent Thinking. Thinking of new things. Or exploration of various probability exploration, Convergent Thinking. Thinking of how to make different ideas that can converge into one concept. Which is very important

Because it will be the factor that makes new ideas or ideas stop at just the idea But can be extended to concrete and actually use. And Exploitation Thinking is thinking in business and marketing that will profit.

Being creative is a good thing. But by itself, creativity or ideas is not enough to do business. Because thinking is one thing Making what you think in the paper come true Is another matter which is much more difficult

There are many different kinds of exploration ideas, but one of my favorite methods Convergent Thinking is a thought process designed by Luke William. Convergent Thinking thinker and creator means thinking about how different ideas can converge into one concept. Which is very important

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี

ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี
ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี
  1. ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีทำให้เกิดความร่วมมือ
    แน่นอนว่างานทุกอย่างจะสำเร็จไม่ได้ถ้าเกิดจากๆ คนเดียว เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้นำ” ที่ทำหน้าที่กุมอำนาจ แต่ก็ใช้ว่าคุณจะมีสิทธิ์สั่งอย่างเดียว ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้อำนาจด้วยเหตุ ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อให้ภาพรวมการทำงานปราศจากปัญหา ผู้นำต้องวางตัวในฐานะของผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนความสำเร็จของคนรอบข้าง แล้วสุดท้ายคุณจะพบว่า ตัวคุณเองก็ประสำความสำเร็จด้วย

ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี โฟกัสที่ทีมงาน
บุคลากรที่ดี ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร การกล่าวชื่นชม และพัฒนาศักยภาพของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงต้องรู้จักลูกน้องของตัวเอง รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงาน ความเป็นอยู่ และต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

มองเห็นความผิดปกติ
เราเชื่อว่าไม่มีใครอยากรับมือกับเรื่องดราม่า แต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจะต้องเจอกับปัญหาเล็กๆ ที่อาจก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต หน้าที่ของผู้นำคือ หมั่นสังเกตความผิดปกติในทีม หานโยบายการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ทีมทำงานได้เต็มที่

กล้าเปลี่ยนแปลง
การจะก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นั้น คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าคุณจะทำอะไรย่อมส่งผลต่อองค์กรแน่นอน อย่ากลัวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่คุณและทีมงานสามารถทำร่วมกันได้

รู้จักเรียนรู้
เพราะการทำธุรกิจคือโลกของการแข่งขัน ในฐานะผู้นำคุณต้องเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และวิธีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญอย่าลืมปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ทีมงานของคุณด้วย

ต้องเป็นหัวหน้าที่เข้าถึงง่าย
เมื่อพูดถึงการเป็นผู้นำที่อยู่บนยอดสูงสุดขององค์กร บางคนอาจรู้สึกกลัว เหงา หรือโดดเดี่ยว อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรแยกตัวเองออกจากคนอื่น แต่ต้องเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเข้าถึงง่าย เห็นคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น หมั่นพูดคุยกับทีมงานบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไร และแต่ละคนมีนิสัยอย่างไร

มีความเชื่อมั่น
การเป็นผู้นำที่น่าเอาแบบอย่าง ต้องมากจากความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเอง เพราะทุกการกระทำของคุณ จะเป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรและลูกน้องได้รับรู้

มีความรับผิดชอบ
จริงๆ แล้วไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ความรับผิดชอบคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะทำอะไร

มีคาแรคเตอร์
การมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว อย่ามองว่าไม่สำคัญ คาแรคเตอร์ของคุณจะช่วยเสริมให้การกระทำ และทำพูดน่าเชื่อถือขึ้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของแต่ละคน บางครั้งอาจเป็นสายฮา บางคนสายจริงจัง หาความพอดีให้เจอ แล้วทุกอย่างจะง่ายเอง

พร้อมให้คำปรึกษา และเปิดโอกาส
การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความคุณจะต้องอยู่บนหิ้งแตะต้องไม่ได้ แต่ผู้นำที่ดีต้องเข้าถึงง่าย และพร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง บางครั้งคุณอาจไม่เชี่ยวชาญเท่าลูกน้อง ลองปล่อยให้พวกเขานำทางบ้าง เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงทักษะและความสามารถที่ซ่อนอยู่

Important skills in being a good leader lead to cooperation.
Of course, not all work can be accomplished if it happens from one person. Therefore, everyone has to work together. Although reputed to be a “leader” who holds power But use that you have the right to order only Good leaders must know how to use power because Important skills to be a good leader Listen to opinions from others. For a trouble-free overview

Important skills to be a good leader Focus on the team
Good personnel are the most important asset of the organization. Praise And develop their potential so it’s important Including having to know one’s own subordinates Know what they want Both the work environment and living conditions and must respect each other.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

10 แนวคิดที่ผู้นำควรมี

แนวคิดอย่างผู้นำ
แนวคิดที่ผู้นำควรมี
แนวคิดผู้นำ

10 แนวคิดที่ผู้นำควรมี

คนเราใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันในการเล่นโซเชียลมีเดีย ล่าสุดมีงานวิจัยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดีย โดยเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง ส่วนในคนทั่วไปจะเฉลี่ยราวๆ 2 ชั่วโมงต่อวัน ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความรวดเร็ว คนที่คุณเลือกติดตามจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมคุณให้เติบโตทางด้านอาชีพของคุณ

แทนที่จะพยายามลดการใช้สื่อโซเชียลลง อาจจะดีกว่าถ้าคุณหันมารับฟังคำแนะนำต่างๆ ของเหล่านักคิด อย่างเช่น โทนี ร็อบบินส์ นักธุรกิจและนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันที่กล่าวว่า คุณจะกลายเป็นเหมือนคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด หากคุณใช้เวลาในโลกออนไลน์กว่าสองชั่วโมง คนที่คุณกำลังติดตามอยู่ก็จะมีอิทธิพลต่อคุณ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม

10 แนวคิดที่ผู้นำควรมี

1.เดฟ แรมซีย
เดฟทำรายได้หลายล้านในช่วงอายุ 20 แต่หลังจากนั้นกลับล้มละลาย โดยเขากลับมารวยได้อีกครั้งจากการทำรายการวิทยุที่ชื่อว่าในปัจจุบัน รายการของเขามีคนฟังมากกว่า 10 ล้านคนต่อสัปดาห์ ด้วยทุนทรัพย์ทางปัญญาและความรู้ที่เขามีนั่นเอง และนี่ก็คือตัวอย่างข้อคิดจากเขา
ความสำเร็จคือการที่คุณยืนอยู่บนสุดของกองความล้มเหลวมหึมา แทนที่จะถูกทับถมอยู่ข้างล่าง
ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้ หรือทำไม่ได้ คุณก็คิดถูกทั้งนั้น
สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในมือมนุษย์เรา ก็คือความสามารถในการตัดสินใจ

2.คริสตี้ ไรท์
คริสตี้ เป็นผู้หญิงที่เหลือเชื่อ ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของ เดฟ แรมซีย์ เธอคือนักแบ่งปันที่นำข้อความและถ้อยคำดีๆ ให้แก่คนมากมาย อย่างหนังสือเรื่อง หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่เธอเขียนได้ดีมากทีเดียว เธอคือต้นแบบของชีวิตที่สมดุลในทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต จึงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนนับพันให้จัดการชีวิตส่วนตัวกับการทำงานให้ไม่ปัญหาซึ่งกันและกัน

3.จอน กอร์ดอน
จอนเขียนหนังสือไปแล้ว 17 เล่ม รวมถึงหนังสือเล่มล่าสุดของเขาซึ่งน่าทึ่งมาก เขาเป็นบุคคลที่เราเรียกได้เต็มปากว่า ผู้ชายคิดบวก โลกของเรายังต้องการความคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีแบบนี้อีกมาก ซึ่งเขาก็พยายามกระตุ้นให้เหล่าผู้นำและองค์กรต่างๆ คิดแบบนั้นด้วยเช่นกัน

4.แกรี่ เวย์เนอร์ชุค
แกรี่ เวย์เนอร์ชุค นักธุรกิจรายใหญ่ชาวอเมริกัน เป็นคนที่นำเสนอข้อมูลไม่ก็แนวคิดที่กระตุ้นให้ผู้คนคิดตาม และช่วยให้มีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้น เขาอาจจะดูเป็นคนอารมณ์รุนแรงไปนิด แต่นั่นก็เป็นการแสดงความจริงใจในแบบของเขาซึ่งน่าชื่นชม และนี่ก็คือคำพูดสร้างแรงบันดาลใจของเขา

4.แกรี่ เวย์เนอร์ชุค
แกรี่ เวย์เนอร์ชุค นักธุรกิจรายใหญ่ชาวอเมริกัน เป็นคนที่นำเสนอข้อมูลไม่ก็แนวคิดที่กระตุ้นให้ผู้คนคิดตาม และช่วยให้มีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้น เขาอาจจะดูเป็นคนอารมณ์รุนแรงไปนิด แต่นั่นก็เป็นการแสดงความจริงใจในแบบของเขาซึ่งน่าชื่นชม และนี่ก็คือคำพูดสร้างแรงบันดาลใจของเขา

5.ลอลลี่ ดาสคาล
ลอลลี่ได้ทุ่มเทงานทั้งชีวิตให้กับการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำและเป็นโค้ชให้กับผู้บริหาร หนังสือเล่มล่าสุดของเธอมีชื่อว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากกว่าที่นักเขียนส่วนใหญ่จะกล้าเขียนได้

6.เซ็ทธ์ โกดิน
เซ็ทธ์คือบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือกว่า 17 เล่ม และเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดเลยก็ว่าได้ เขาเก่งเรื่องการผลักดันและให้กำลังใจผู้อื่นเพื่อให้สร้างคุณค่าแก่โลกของเรา โดยตัวอย่างคำพูดที่เปี่ยมคุณค่าของเขา

7.ทิม เฟอร์ริส
ทิมมีฉายาว่าของเขาที่มีชื่อว่าก็มีคนเข้าฟังแล้วกว่า 80 ล้านคน เขาเริ่มเป็นที่รู้จักด้วยหนังสือ

8.ไซมอน ซิเน็ค
ไซมอนได้รับชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขึ้นพูดบนเวที เขาได้เปิดโลกความคิดให้ผู้คนมากมายในด้านความเป็นผู้นำ โครงสร้างเชิงองค์กร และทำลายมายาคติเกี่ยวกับผู้คนยุคหนึ่งในข้อคิดที่ดีที่สุดของเขา

People spend hours each day playing social media. Recent research has found that teenagers spend time playing social media. On average, 9 hours a day, in average people will average around 2 hours per day. In the modern world that is full of information and speed The people you choose to follow are therefore very important in helping you grow your career.

Instead of trying to reduce the use of social media It may be better if you turn to pick upJon Gordon
Jon has written 17 books, including his latest book, which is amazing. He is the type of person that we all call men positive. Our world also needs a lot of positive thoughts and optimism.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

ทักษะการคิดอย่างผู้นำ

แนวคิดผู้นำ
ผู้นำ

ทักษะการคิดอย่างผู้นำ คิดสำคัญต่อผู้นำ
ผู้นำ(Leader) กับ “ทักษะการคิด”(Thinking Skill)เกี่ยวเนื่องกันอย่างน่าสนใจ ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ ( Technical Skill )มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็นต้นทางของทักษะด้านคน ( Human Skill) ถ้าผู้บริหารมีทักษะการคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทำก็จะเป็นไปในแนวนั้น ถ้าการคิดเป็นไปในทางลบ เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางลบและบั่นทอน ถ้าคิดไปในทางบวก เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางทางบวกและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่บริษัท

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้
การคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์( Creative Conceptual Thinking ) ทำให้ผู้บริหารมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะเขาจะมีทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ความคิดเช่นนี้จะทำให้เขาเป็นผู้นำ คนทุกคนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนที่จะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างผู้นำได้ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถคิดแบบองค์รวมคนเดียวก็ได้ และสามารถเป็นผู้นำให้คนอื่นๆคิดแบบองค์รวมด้วยกันในการประชุมได้ ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนี้จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จ

ทักษะการคิดอย่างผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่คิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้

  1. โฟกัสถูกจุด
    ผู้นำรู้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ต้องการอะไร จึงไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็น สนใจแก่น ไม่ใช่เปลือก เขาจะคิดอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ก็ตาม มักไม่หลงประเด็น

2.มองออก จับแก่นได้
ผู้นำมีความพยายามที่จะสรุปเรื่องราวที่ได้รู้ด้วยตนเองว่าว่าแก่นแท้คืออะไร โดยไม่ต้องรอให้มีคนมาสรุปให้ตนจึงจะรู้ นำสิ่งที่ได้รู้ไปคิดเองได้ว่าเจตนารมย์ของเรื่องราวเหล่านั้น

3.มองกว้าง มองครบ และมองภาพใหญ่ได้
ผู้นำสามารถคิดแบบองค์รวมได้เหมือนคนที่สามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้แล้วมองลงมาด้านล่าง จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ครบ และเห็นสิ่งที่คนที่ยืนอยู่ด้านล่างมองไม่เห็น เมื่อมองกว้างได้ ใจของเขาจะพลอยกว้างขึ้นด้วย เวลาเขาคิดกว้างแล้วคนบางคนมองไม่ออกและแสดงปฏิกิริยาโต้แย้งและไม่พอใจ

4.เปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ใจของผู้นำ มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ตั้งใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆ จึงปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดในชีวิตมาก

5.อดทนต่อสิ่งคลุมเครือ
สิ่งที่ไม่รู้มักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ ผู้นำจะสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ได้มากกว่าคนทั่วๆไป เขาจะกล้าอดทนและเดินหน้าลงมือทำเพื่อให้รู้ เมื่อรู้แล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

6.กล้าคิดกล้าทำเรื่องจริงของตนเอง
ผู้นำจะสนุกกับการกล้าคิดกล้าทดลองทำเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง ผู้นำจึงเป็นผู้สร้างกรณีตัวอย่าง ส่วน”ผู้ตาม”สนุกกับการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์กรณีตัวอย่างของผู้อื่น

Critical thinking skills for leaders
Leader and “Thinking Skills” Skill) interestingly related Thinking skills are known as the most important skills that help people achieve success in life. Because thinking skills are the pullers of technical skills that are most useful for situations And thinking skills, the source of human skills If management has the skills to think in what direction Speaking and acting will be that way. If thinking is negative He will speak and decide to do something negatively and undermine. If thinking positively He will speak and decide in a positive way and create good things for the company.

Creative Conceptual Thinking gives executives the ability to be highly effective leaders. Because he will have better thinking skills than he is Such an idea will make him a leader. Everyone can learn.

Train to think creatively and holistically And can think like a leader Highly effective leaders can think holistically alone. And able to be a leader for others to think holistically together in the meeting This executive with effective leadership will lead the organization to achieve its goals.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

แนวคิด ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

แนวคิด ผู้บริหาร
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการเริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมราวปี ค.ศ.1760 ที่เริ่มเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจากเครื่องจักรการแบ่งกลุ่มทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจัดการนั้นมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory),ทฤษฎีและแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization) และ 3.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบสมัยปัจจุบัน (Modern Theory of Organization) ซึ่งทั้งหมดพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

การแบ่งกลุ่มทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจัดการนั้นมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory),ทฤษฎีและแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ (Neo – Classical Theory of Organization) และ 3.ทฤษฎีและแนวความคิดแบบสมัยปัจจุบัน (Modern Theory of Organization) ซึ่งทั้งหมดพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ยิ่งโลกพัฒนาไปมากเท่าไร ทรัพยากรมนุษย์ก็ได้รับการให้ความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น แล้วนี่คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้มากขึ้นหรือน้อยลอง

แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค์กร (Organization Theory) นั้น เป็นการนำเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุคนี้เริ่มเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจากเครื่องจักร ทำให้มีการขยายอัตราการผลิตแบบก้าวกระโดด และเกิดระบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย

จนเกิดการจัดการบริหารการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดีทฤษฎีการบริหารจัดการนี้ก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามยุคตามสมัย

ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิมนี้ได้เริ่มต้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงที่โลกเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีดั้งเดิมในยุคเริ่มต้นนี้จะมีลักษณะมุ่งเน้นไปยังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นหลัก มากกว่าการใส่ใจบุคคล ระบบการบริหารงานจึงเน้นการมีแบบแผน กฎเกณฑ์ โครงสร้างชัดเจนแน่นอน มีรูปแบบตายตัว ลักษณะเป็นองค์กรที่มีรูปแบบ

การจัดการแบบวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงการจัดการการทำงานแบบมีระบบ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือ กฎระเบียบ นำมาใช้กับการปฎิบัติงาน มีการศึกษาเหตุและผล เก็บข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานั้นๆ

ทฤษฎีและแนวความคิดนี้พัฒนามาจากทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical Theory) โดยพัฒนามาพร้อมกับวิชาการด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ทฤษฎีนี้เริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเริ่มมีการศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์เพิ่มขึ้น มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของบุคคลากร ตลอดจนการบริหารงานบุคคลในเชิงมนุษยสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเริ่มเกิดการศึกษากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ของนักบริหารผู้จัดการ Management idea

Management idea
Management theory concepts emerged during the Industrial Revolution around 1760, which began to change from labor to machine labor. There are 3 major groups of theories, theories and concepts of management.

There are 3 major groups of theories and concepts of management: 1. Classical Theory, Neo-Classical Theory of Organization

These traditional theories and concepts began in the late 19th century, in line with social change, when the world began to adapt to industrial societies. The traditional theories in this early period were mainly focused on productivity and efficiency rather than personal attention. The administration system therefore focuses on having a pattern.

Scientific management means managing systematic operations. By using scientific techniques or methods of research, which are rules and regulations that apply to operations There are studies of cause and effect, data collection and analysis to find the best methods for doing that.

This theory and concept is developed from classical theory and concept, developed with academic sociology and psychology. This theory began to develop in the early 20th century, which began to study more human factors. This theory and concept is developed from classical theory and concept, developed with sociology.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

แนวคิด ผู้นำที่ดี

แนวทางผู้นำที่ดี

แนวคิดของ ผู้นำที่ดี
องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในสายธุรกิจต่าง ๆ มักจะพบปัญหาเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่าง Generation จนก่อให้เกิดปัญหาสะสมและอาจบานปลายจนเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาแน่นอนว่ายิ่งบริษัทใหญ่คนในองค์กรยิ่งมากยิ่งปรับเปลี่ยนความคิดของบรรดาคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยากและดูเหมือนว่าจะไม่มีทางไปปรับเปลี่ยนความคิดพวกเขาได้เลยเพราะแต่ละ Generation ต่างก็มีทัศนคติในการทำงานความคิดและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันฉะนั้นการจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในองค์กรอันจะช่วยให้คุณไม่เสียลูกน้องมือดี หรือคนที่มีศักยภาพไปให้องค์กรอื่นคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคการเป็นผู้นำองค์กรที่ดีแล้วเทคนิคดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรมาเริ่มลงมือและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

ผู้นำที่ดี วิธีการเสริมคุณภาพในทีมงาน
ความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงที่คุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดตนเองก่อนว่า “คุณไม่ได้เก่งที่สุด” คนทุกคนมีคุณค่ามีความหมายมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในแบบของเขาอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือไม่และคุณมีความสามารถมากพอที่จะดึงเอาศักยภาพของคนเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้หรือไม่

สุดยอดนักธุรกิจไทยที่สามารถเป็นแบบอย่างผู้นำในเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือ ภูริต ภิรมย์ภักดี CEO คนรุ่นใหม่บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นทายาท Gen 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ที่มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนในองค์กรอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันคุณภูริตได้ดูแลในส่วนธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดกลุ่มเครื่องดื่มนอน-แอลกอฮอล์มีการแข่งขันที่รุนแรงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณภูริตก็ยังมีวิสัยทัศน์ตามแบบฉบับ CEO รุ่นใหม่ว่า การพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญต้องให้เขารู้ว่าองค์กรทำอะไร แม้ว่าจะมีการขึ้นค่าแรงแต่เราไม่เคยเลย์ออฟพนักงานทุกคนอยู่แบบครอบครัวแต่จะให้เขาทำงานเยอะขึ้น พัฒนาเขาให้มากขึ้นหาคนเก่ง ๆ เข้ามาทำงาน อนาคตอาจจะไม่ต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศก็ได้เพราะสามารถทำงานผ่านดิจิทัลได้แล้ว

ผู้นำที่ดี

ปัจจุบันคุณภูริตมีพนักงานในองค์ที่ตนรับผิดชอบมากถึง 2,000 คน ซึ่งคุณภูริตทราบดีว่าธุรกิจยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมีการ Disrupt ของเทคโนโลยีอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบดูแล และเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลในส่วนเทรดดิ้งจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้ทีมงาน 2,000 คน มีศักยภาพมากพอที่จะต่อสู้กับตลาดที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงและคำตอบก็คือต้องเริ่มจากการเห็น “คุณค่า” ในทีมงานทุกคน เข้าอกเข้าใจพวกเขาว่าเขาต้องการอะไรสิ่งใดที่บริษัทต้องการล้วนต้องอาศัยคนทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นฉะนั้นจงเห็นคุณค่าพวกเขาและ
อย่าไปกดดันใช้วิธีการฝึกสอนอันจะช่วยพัฒนาพวกเขาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้นช่วยให้เขาเข้าใจในงานเมื่อเขาเข้าใจงาน ก็จะมองว่างานมันไม่ได้ยาก ความกดดันในการทำงานก็จะลดลง เพราะคนทุกคนมีศักยภาพในตนเองและสามารถพัฒนาได้

ได้อย่างมั่นคงซึ่งถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อลูกน้องของคุณดังวิสัยทัศน์ CEO ของคุณภูริตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้คุณก็จะเห็นว่า “ลูกน้อง” ก็คือ “คน” คุณต้องการหยุดต้องการพักลูกน้องคุณก็ต้องการพักไม่ต่างจากคุณคุณบอกเขาว่าจะหยุดจะลาต้องแจ้งก่อน แล้วคุณล่ะหยุดลามาสาย หรือหยุดยาวเคยบอกลูกน้องสักคำหรือไม่เคยไว้ใจฝากให้เขาดูแลงานแทนในช่วงที่คุณไม่อยู่หรือไม่การบอกกล่าวกันสักนิดก็เหมือนเป็นการแสดงออกว่าคุณให้เกียรติและให้ความสำคัญกับเขาแล้วคุณมีเวลาที่จะสานความสัมพันธ์ให้ความเป็นกันเองกับพวกเขาบ้างหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีเป็นหัวหน้าในอุดมคติของลูกน้องคุณได้ทั้งสิ้น

คุณภูริตไม่เพียงแต่เป็นแบบอย่างผู้นำในเรื่องของการเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนในองค์กรเท่านั้นแต่คุณภูริตก็ยังมีวิสัยทัศน์ตามแบบฉบับ CEO รุ่นใหม่ คือเห็นพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ด้วยกันปัจจุบันมี Startup รุ่นใหม่มากมายที่มีไอเดียและพร้อมจะโตแต่ Startup เหล่านั้นไม่สามารถก้าวต่อไปได้เนื่องจากขาดผู้ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องเงินลงทุนแนวคิดหรือไอเดียทางด้านการตลาดกล่าวง่าย ๆ ว่าพวกเขาขาดโอกาสซึ่งคุณภูริตมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากหากประเทศไทยมีคนให้การสนับสนุน Startup กันมาก ๆ Startup ไทยก็จะโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกมาก ดังนั้นคุณคุณภูริตจึงไม่รอช้าผุดโครงการจัดตั้งกองทุน Singha Ventures ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ที่มีไอเดียในการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยพร้อมที่จะนำเงินทุนเข้าช่วยสนับสนุน Startup ซึ่งนี่นับเป็นแบบอย่างผู้นำองค์กรที่ดีด้วยเช่นกัน เมื่อตนเองประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะสร้างโอกาสให้กับคนที่รักและมี Passion

The concept of a good leader
Large organizations that are successful in various fields of business often encounter the problem of cognitive differences between Generation. Of course, the bigger the company, the more people in the organization, the more difficult it is to change the minds of those who are subordinates, and there seems to be no way to change the mind.

Each of them has different work attitudes, ideas and lifestyles. Therefore, resolving relationships in the organization will help you not lose a good subordinate.

The best Thai business executives who can be a role model in this regard are Phurit Piromphakdi, a new generation of CEO. Boon Rawd Trading Co., Ltd.

Currently, Khun Phurit employs up to 2,000 staff in his organization. Khun Phurit is well aware that the modern business is changing rapidly, there is technology disruption throughout.

This is a role model that leads people to understand the importance of human resources, the role model of a good leader, to make the entire organization move forward.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

“ บัวหลวง ” ยักษ์ใหญ่ในอาเซียน

บัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นธนาคาร ไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่าย บัวหลวง ต่างประเทศกว้างขวางที่สุด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็น

ธนาคารพาณิชย์แถวหน้า สร้างชื่อ บัวหลวง ในการ บริการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย ที่สําคัญ เมื่อเทียบฟอร์มความเป็นยักษ์ใหญ่เจ้าพ่อ ทางด้านการเงินแล้ว ธนาคารชั้นนําแห่งนี้มีขนาดใหญ่ เป็นลําดับที่ 7 ในแถบภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียว

เรียกว่า ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศที่เร่งทําผลงาน เพื่อเบียด แซงขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นไปได้ยากเต็มที่ เพราะศักยภาพการพัฒนาองค์กรตลอดจนการให้บริการของ พนักงานรูปแบบการดึงดูดลูกค้าการขยายสาขาการรองรับเพียบ พร้อมจริงๆ

ภายห ลังจาก ธนาคารกรุงเทพ ได้ก่อตั้งขึ้น และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ รวมประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท

โดยเป็นผู้นําในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาด ลูกค้าบุคคลด้วย ธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและ ลูกค้าธุรกิจเป็นจํานวนรวมกว่า 17 ล้านบัญชีผ่านสํานักธุรกิจ และสํานักธุรกิจย่อยกว่า 230 แห่ง และสาขาทั่วประเทศเกือบ 1,000 แห่ง

และยังมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบ ด้วยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดรวมประมาณ 7,609 เครื่อง บริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทางอินเทอร์เนตที่ใช้ง่าย และลูกค้าสามารถเลือกทําธุรกรรมในภาษาไทยหรือ อังกฤษ

ซึ่งเอื้ออํานวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ มีเครือข่ายต่างประเทศกว้างขวางที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งธนาคารมีสาขาอยู่ทั้ง ที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน และเสินเจิน เครือข่ายสาขา ในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขต เศรษฐกิจสําคัญของโลก

ได้แก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว และพม่า ซึ่ง

บัวหลวง

Bangkok Bank Still a bank Thailand only has a network. The most extensive country

Bangkok Bank Public Company Limited is considered as
Front-line commercial banks Build a reputation for The service that is widely known is the largest in Thailand.

When compared to form a giant godfather Financial This leading bank is large. No. 7 in the Asian region.

Called the local commercial bank that has accelerated the work to overtake the platform as the number one nowadays, it is very difficult. Because of the development potential of the organization as well as the service of Employees, patterns of attracting customers, branch expansion, support is really ready.

After Bangkok Bank Was established And grow to become
The largest commercial bank in Thailand with a total asset value of approximately 1.8 billion baht.

By being a leader in financial support for large businesses and SMEs and also has the largest customer base in the market Personal customers Bangkok Bank provides services to individual customers and Business customers for a total of over 17 million accounts, through 230 business offices and sub-business offices and nearly 1,000 branches nationwide
And also has a variety of automatic banking networks

  สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้นำในหลาย ๆ ด้าน แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือพวกเขาเติบโตมาจาก “ผู้คิดเชิงนวัตกรรม” ผู้ก่อตั้ง Mark Varkkprad ผู้ก่อตั้ง IKEA

มีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่ และสิ่งที่โดดเด่นในซีอีโอคนนี้ก็คือเขามักจะ “คิดใหญ่ทำใหญ่” สิ่งที่มีขนาดเล็กไม่ได้เป็นอะไร แต่เป็นเรื่องใหญ่ บอกคุณ. คุณเชื่อหรือไม่ว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เริ่มต้นด้วยชายหนุ่มอายุ 17 ปีที่นำเหรียญเพียงไม่กี่อย่างที่พ่อของเขามอบให้เมื่อเขาจบการศึกษา

ขยายและขยายเพื่อเป็นแบรนด์ของ IKEA วันนี้ นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ CEO Varkampad CEO ซึ่งเป็นผู้นำที่คิดว่ายิ่งใหญ่ สำคัญกว่า Inkewar นั้นไม่ใช่คนเดียวที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้นำของเขา

แต่ประกาศให้โลกรู้โดยนำทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของเขามาไว้ในเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านของ IKEA ทุกชิ้นและใน IKEA Store แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นผู้นำในสไตล์ธุรกิจของ IKEA

ภายใต้แนวคิดของ “ความคิดทั้งหมดของเรามีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้คน”คุณจะเห็นว่า Inkvarkad เริ่มต้นด้วยการคิดที่ยิ่งใหญ่ การดูตลาดใหญ่คือบ้านทุกหลังและบ้านของผู้บริโภค ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

เขาคิดถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องการ และเขาเริ่มทำจริง ๆ นี่คือทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในซีอีโอคนนี้ทำให้เรามีสไตล์เฟอร์นิเจอร์ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตกแต่งบ้านและใช้จนถึงตอนนี้

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

All our ideas are meant to serve the people.

All of our ideas are meant to serve people as a role model for leaders in many areas, but the most obvious thing is that they grew up from “Innovative Thinker” Founder Mark Varkkprad, Founder of IKEA

Have full leadership skills And the remarkable thing about this CEO is that he always “Think big, do big”, small things is nothing But it’s a big deal to tell you. Do you believe that the largest furniture store in the world begins with a 17 year old man who brought only a few coins his father gave when he graduated?

Expand and expand to be the IKEA brand today. This is a clear example of CEO Varkampad, a leader who thinks greater is more important. Inkewar is not the only one who has the potential and vision of his leader.

But announcing to the world by bringing his outstanding leadership skills to every IKEA furniture and home decor item and in the IKEA store, product catalogs, websites and applications. All of these together form a leading IKEA business style.

Under the concept of “All of our ideas are for service to people.” You will see that Inkvarkad begins with a great idea. The big market view is every house and consumer’s home. All our ideas are meant to serve the people.

He thinks of producing and selling products that every home, every household wants. And he really started to do. This is the outstanding leadership skills in this CEO, giving us stylish furniture at an affordable price. To decorate the house and use until now

    สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

 

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคงไว้

บัวหลวง

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคงไว้

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ซึ่งอาจจะสกัดตัดทิ้งเสียทีเดียวแม้จะมีมืออาชีพที่เก่งกล้าสามารเข้ามาเสริมมากลักปนได ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือคอนโทรลของคนในตระกูลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเนื้อหาคัญในการบริหารของวัฒนธรรมชาวตะวันออกแม้จะมีระบบหรือกลไควบคุมได้ดีเพียงใด แต่ก็ไม่วายที่จะเกิด

มีญหาการคอรัปชั่น หรือไม่ก็มีปัญหาการรั่วไหลของรายได้และทำไรที่เกิดขึ้นได้เสมอ
ธนาคารกรุงเทพของตระกูล “โสภณพนิช” ที่มีชาดรีเป็นผู้นำของตระกูดต่อจากชินผู้พ่อ ก็ไม่อาจหลีกพันความจริง

และกฎ”ณฑ์ชันี้ไปใต้ สำหรับชาดรี แน่นอนว่ บคคลที่เขาหมายมั่นแลปลุปันมาตลอดให้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจในการบริหารธนาคารกรุงเทพแทนตัวเขาทีคือ

บุตรชายคนโต ชาติศิร โสภณพนิช หรือ “โทนี่” นั่นเอง ว่ากันว่าชาตรีได้เฝ้ารอการเจริญเติบโตของบุตรชายคนนี้ด้วยใจจดจ่อ นับตั้งแต่วันที่ชาติศิริเข้ามาเป็นพนักงานของธนาคารกรุงเทพ เมื่อปี 2529 ในห้วงเวลานั้นสิ่งที่ชาตรีต้องการอย่างยิ่งยวดไม่เพียงแต่ต้องการสร้างธนาคารกรุงเทพสู่ความยิ่งใหญ่เหนือกว่ายุคของชินผู้ก่อตั้งเท่านั้น

หากแต่เขายังมีความมุ่งมั่นมาดปรารถนาที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการสืบทอดการบริหารธนาคารกรุงเทพจากโสภณพนิชรุ่น 2 สู่โสภณพนิชรุ่น 3 ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นโดยปราศจากปัญหา และอุปสรรคใดๆ ดังเช่นชินผู้พ่อ ส่งมอบธุรกิจของตระกูลสู่ โสภณพนิชรุ่น 2 นั้นหมายถึงตัวของชาตรีเองได้สำเร็จมาแล้ว

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ

Family and relatives It is necessary to maintain

Family and relatives Which may be extracted and eliminated at all, even with highly skilled professionals able to be added as much as possible Must be under the control or control of the family, inevitably, because the content of the administration of the culture of the East, despite the system or control how well But never falter

There is a problem of corruption Or there is a problem of income leakage and making profits happen always
Bangkok Bank of the “Sophonpanich” family, with Chadri being the leader of the basket, after the father Cannot avoid the truth

And the rules. “This rule goes under. For Chadri, of course, the person that he has always been determined to conduct as Lappan is the heir of the Bangkok Bank administration.

The eldest son, Chart Sira Sophonpanich, or “Tony”, is said to have been waiting for the growth of this son with attention. From the day that Chatiri became a staff member of Bangkok Bank in 1986,

at that time, Chatri wanted it not only to create Bangkok Bank to be greater than the era of its founders.

But he still has another great determination to pass on the succession of Bangkok Bank administration from Sophonpanich generation 2 to Sophonpanich generation 3 with smoothness without problems.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

 

สานต่อมรดกแสนล้าน

บัวหลวง

สานต่อมรดกแสนล้าน

 บุคคลที่เขาหมายมั่นและปลุกปั้นมาตลอดให้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจในการบริหารธนาคารกรุงเทพแทนตัวเขาก็คือ บุตรชายคนโต ชาติศิริ โสภณพนิช หรือ “โทนี่” ธนาคารกรุงเทพจะถือหุ้นนี้ต่อไปเพราะเอเชียพลัสให้ผลตอบแทนสูงสร้างกำไรงามมาโดยตลอดโดยการเข้ามาถือหุ้น แบงก์กรุ่งเทพถือหุ้น 8.46%

 นับจากที่ ชาตรี ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ด้วยโรคหัวใจจนถึง ต้องผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจโดยด่วน ทำให้เขาต้องครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า จะต้องเร่งรีบสร้างทายาท โสภณพนิช รุ่นที่ 3 ขึ้นมาบริหารธุรกิจในการบริหารธนาคารกรุงเทพ สานต่อมรดกแสนล้าน แทนตัวของเขาเองในฐานะทายาท รุ่นที่ 2

 กล่าวกันว่า ชาตรีมุ่งหวังที่จะรีไทร์ตัวเองออกไปพักผ่อนในช่วงบั้นปลายชีวิต หลังจากที่ทำงานตรากตรำกับภาระหน้าที่เป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่ปี 2502 ที่เขาได้เหยียบย่างเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารกรุงเทพ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความเจริญรุ่งเรืองของธนาคารกรุงเทพนั้นเกิดมาจากมันสมอง และ ความมีวิริยะ อุตสาหะของชินผู้เป็นพ่อผู้บุกเบิกรุ่นที่ 1

สานต่อมรดกแสนล้าน

Continue with the hundred billion heritage.

The person that he has always wanted to create is the successor to the management of Bangkok Bank on his behalf, the oldest son, Chatsiri Sophonpanich, or “Tony”. Bangkok Bank will continue to hold this stake because Asia Plus Providing high returns, creating good profits all the time by holding shares Bank Rungthep holds 8.46%

From where Chatri had fallen asleep With heart disease until Require immediate coronary artery surgery Causing him to constantly think about Must rush to create 3rd generation Sophonpanich heir to the business administration of Bangkok Bank administration Continue with the hundred billion heritage. Instead of himself as the 2nd generation heir

Chatri is said to have hoped to retire at the end of his life. After working long and hard work since 1959, when he stepped in as a Bangkok Bank employee. Nobody can deny that The prosperity of Bangkok Bank was born from the brains and industriousness of Chin, the first pioneer father.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google