“ บัวหลวง ” ยักษ์ใหญ่ในอาเซียน

บัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นธนาคาร ไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่าย บัวหลวง ต่างประเทศกว้างขวางที่สุด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็น

ธนาคารพาณิชย์แถวหน้า สร้างชื่อ บัวหลวง ในการ บริการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย ที่สําคัญ เมื่อเทียบฟอร์มความเป็นยักษ์ใหญ่เจ้าพ่อ ทางด้านการเงินแล้ว ธนาคารชั้นนําแห่งนี้มีขนาดใหญ่ เป็นลําดับที่ 7 ในแถบภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียว

เรียกว่า ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศที่เร่งทําผลงาน เพื่อเบียด แซงขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นไปได้ยากเต็มที่ เพราะศักยภาพการพัฒนาองค์กรตลอดจนการให้บริการของ พนักงานรูปแบบการดึงดูดลูกค้าการขยายสาขาการรองรับเพียบ พร้อมจริงๆ

ภายห ลังจาก ธนาคารกรุงเทพ ได้ก่อตั้งขึ้น และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ รวมประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท

โดยเป็นผู้นําในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาด ลูกค้าบุคคลด้วย ธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและ ลูกค้าธุรกิจเป็นจํานวนรวมกว่า 17 ล้านบัญชีผ่านสํานักธุรกิจ และสํานักธุรกิจย่อยกว่า 230 แห่ง และสาขาทั่วประเทศเกือบ 1,000 แห่ง

และยังมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบ ด้วยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดรวมประมาณ 7,609 เครื่อง บริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทางอินเทอร์เนตที่ใช้ง่าย และลูกค้าสามารถเลือกทําธุรกรรมในภาษาไทยหรือ อังกฤษ

ซึ่งเอื้ออํานวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ มีเครือข่ายต่างประเทศกว้างขวางที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งธนาคารมีสาขาอยู่ทั้ง ที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน และเสินเจิน เครือข่ายสาขา ในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขต เศรษฐกิจสําคัญของโลก

ได้แก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว และพม่า ซึ่ง

บัวหลวง

Bangkok Bank Still a bank Thailand only has a network. The most extensive country

Bangkok Bank Public Company Limited is considered as
Front-line commercial banks Build a reputation for The service that is widely known is the largest in Thailand.

When compared to form a giant godfather Financial This leading bank is large. No. 7 in the Asian region.

Called the local commercial bank that has accelerated the work to overtake the platform as the number one nowadays, it is very difficult. Because of the development potential of the organization as well as the service of Employees, patterns of attracting customers, branch expansion, support is really ready.

After Bangkok Bank Was established And grow to become
The largest commercial bank in Thailand with a total asset value of approximately 1.8 billion baht.

By being a leader in financial support for large businesses and SMEs and also has the largest customer base in the market Personal customers Bangkok Bank provides services to individual customers and Business customers for a total of over 17 million accounts, through 230 business offices and sub-business offices and nearly 1,000 branches nationwide
And also has a variety of automatic banking networks

  สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้นำในหลาย ๆ ด้าน แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือพวกเขาเติบโตมาจาก “ผู้คิดเชิงนวัตกรรม” ผู้ก่อตั้ง Mark Varkkprad ผู้ก่อตั้ง IKEA

มีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่ และสิ่งที่โดดเด่นในซีอีโอคนนี้ก็คือเขามักจะ “คิดใหญ่ทำใหญ่” สิ่งที่มีขนาดเล็กไม่ได้เป็นอะไร แต่เป็นเรื่องใหญ่ บอกคุณ. คุณเชื่อหรือไม่ว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เริ่มต้นด้วยชายหนุ่มอายุ 17 ปีที่นำเหรียญเพียงไม่กี่อย่างที่พ่อของเขามอบให้เมื่อเขาจบการศึกษา

ขยายและขยายเพื่อเป็นแบรนด์ของ IKEA วันนี้ นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ CEO Varkampad CEO ซึ่งเป็นผู้นำที่คิดว่ายิ่งใหญ่ สำคัญกว่า Inkewar นั้นไม่ใช่คนเดียวที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้นำของเขา

แต่ประกาศให้โลกรู้โดยนำทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของเขามาไว้ในเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านของ IKEA ทุกชิ้นและใน IKEA Store แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นผู้นำในสไตล์ธุรกิจของ IKEA

ภายใต้แนวคิดของ “ความคิดทั้งหมดของเรามีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้คน”คุณจะเห็นว่า Inkvarkad เริ่มต้นด้วยการคิดที่ยิ่งใหญ่ การดูตลาดใหญ่คือบ้านทุกหลังและบ้านของผู้บริโภค ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

เขาคิดถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องการ และเขาเริ่มทำจริง ๆ นี่คือทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในซีอีโอคนนี้ทำให้เรามีสไตล์เฟอร์นิเจอร์ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตกแต่งบ้านและใช้จนถึงตอนนี้

ทุกความคิดของเรามีไว้เพื่อรับใช้ผู้คน

All our ideas are meant to serve the people.

All of our ideas are meant to serve people as a role model for leaders in many areas, but the most obvious thing is that they grew up from “Innovative Thinker” Founder Mark Varkkprad, Founder of IKEA

Have full leadership skills And the remarkable thing about this CEO is that he always “Think big, do big”, small things is nothing But it’s a big deal to tell you. Do you believe that the largest furniture store in the world begins with a 17 year old man who brought only a few coins his father gave when he graduated?

Expand and expand to be the IKEA brand today. This is a clear example of CEO Varkampad, a leader who thinks greater is more important. Inkewar is not the only one who has the potential and vision of his leader.

But announcing to the world by bringing his outstanding leadership skills to every IKEA furniture and home decor item and in the IKEA store, product catalogs, websites and applications. All of these together form a leading IKEA business style.

Under the concept of “All of our ideas are for service to people.” You will see that Inkvarkad begins with a great idea. The big market view is every house and consumer’s home. All our ideas are meant to serve the people.

He thinks of producing and selling products that every home, every household wants. And he really started to do. This is the outstanding leadership skills in this CEO, giving us stylish furniture at an affordable price. To decorate the house and use until now

    สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

 

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคงไว้

บัวหลวง

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคงไว้

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ ซึ่งอาจจะสกัดตัดทิ้งเสียทีเดียวแม้จะมีมืออาชีพที่เก่งกล้าสามารเข้ามาเสริมมากลักปนได ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือคอนโทรลของคนในตระกูลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเนื้อหาคัญในการบริหารของวัฒนธรรมชาวตะวันออกแม้จะมีระบบหรือกลไควบคุมได้ดีเพียงใด แต่ก็ไม่วายที่จะเกิด

มีญหาการคอรัปชั่น หรือไม่ก็มีปัญหาการรั่วไหลของรายได้และทำไรที่เกิดขึ้นได้เสมอ
ธนาคารกรุงเทพของตระกูล “โสภณพนิช” ที่มีชาดรีเป็นผู้นำของตระกูดต่อจากชินผู้พ่อ ก็ไม่อาจหลีกพันความจริง

และกฎ”ณฑ์ชันี้ไปใต้ สำหรับชาดรี แน่นอนว่ บคคลที่เขาหมายมั่นแลปลุปันมาตลอดให้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจในการบริหารธนาคารกรุงเทพแทนตัวเขาทีคือ

บุตรชายคนโต ชาติศิร โสภณพนิช หรือ “โทนี่” นั่นเอง ว่ากันว่าชาตรีได้เฝ้ารอการเจริญเติบโตของบุตรชายคนนี้ด้วยใจจดจ่อ นับตั้งแต่วันที่ชาติศิริเข้ามาเป็นพนักงานของธนาคารกรุงเทพ เมื่อปี 2529 ในห้วงเวลานั้นสิ่งที่ชาตรีต้องการอย่างยิ่งยวดไม่เพียงแต่ต้องการสร้างธนาคารกรุงเทพสู่ความยิ่งใหญ่เหนือกว่ายุคของชินผู้ก่อตั้งเท่านั้น

หากแต่เขายังมีความมุ่งมั่นมาดปรารถนาที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการสืบทอดการบริหารธนาคารกรุงเทพจากโสภณพนิชรุ่น 2 สู่โสภณพนิชรุ่น 3 ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นโดยปราศจากปัญหา และอุปสรรคใดๆ ดังเช่นชินผู้พ่อ ส่งมอบธุรกิจของตระกูลสู่ โสภณพนิชรุ่น 2 นั้นหมายถึงตัวของชาตรีเองได้สำเร็จมาแล้ว

วงศ์ตระกูลและเครือญาติ

Family and relatives It is necessary to maintain

Family and relatives Which may be extracted and eliminated at all, even with highly skilled professionals able to be added as much as possible Must be under the control or control of the family, inevitably, because the content of the administration of the culture of the East, despite the system or control how well But never falter

There is a problem of corruption Or there is a problem of income leakage and making profits happen always
Bangkok Bank of the “Sophonpanich” family, with Chadri being the leader of the basket, after the father Cannot avoid the truth

And the rules. “This rule goes under. For Chadri, of course, the person that he has always been determined to conduct as Lappan is the heir of the Bangkok Bank administration.

The eldest son, Chart Sira Sophonpanich, or “Tony”, is said to have been waiting for the growth of this son with attention. From the day that Chatiri became a staff member of Bangkok Bank in 1986,

at that time, Chatri wanted it not only to create Bangkok Bank to be greater than the era of its founders.

But he still has another great determination to pass on the succession of Bangkok Bank administration from Sophonpanich generation 2 to Sophonpanich generation 3 with smoothness without problems.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

 

สานต่อมรดกแสนล้าน

บัวหลวง

สานต่อมรดกแสนล้าน

 บุคคลที่เขาหมายมั่นและปลุกปั้นมาตลอดให้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจในการบริหารธนาคารกรุงเทพแทนตัวเขาก็คือ บุตรชายคนโต ชาติศิริ โสภณพนิช หรือ “โทนี่” ธนาคารกรุงเทพจะถือหุ้นนี้ต่อไปเพราะเอเชียพลัสให้ผลตอบแทนสูงสร้างกำไรงามมาโดยตลอดโดยการเข้ามาถือหุ้น แบงก์กรุ่งเทพถือหุ้น 8.46%

 นับจากที่ ชาตรี ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ด้วยโรคหัวใจจนถึง ต้องผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจโดยด่วน ทำให้เขาต้องครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า จะต้องเร่งรีบสร้างทายาท โสภณพนิช รุ่นที่ 3 ขึ้นมาบริหารธุรกิจในการบริหารธนาคารกรุงเทพ สานต่อมรดกแสนล้าน แทนตัวของเขาเองในฐานะทายาท รุ่นที่ 2

 กล่าวกันว่า ชาตรีมุ่งหวังที่จะรีไทร์ตัวเองออกไปพักผ่อนในช่วงบั้นปลายชีวิต หลังจากที่ทำงานตรากตรำกับภาระหน้าที่เป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่ปี 2502 ที่เขาได้เหยียบย่างเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารกรุงเทพ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความเจริญรุ่งเรืองของธนาคารกรุงเทพนั้นเกิดมาจากมันสมอง และ ความมีวิริยะ อุตสาหะของชินผู้เป็นพ่อผู้บุกเบิกรุ่นที่ 1

สานต่อมรดกแสนล้าน

Continue with the hundred billion heritage.

The person that he has always wanted to create is the successor to the management of Bangkok Bank on his behalf, the oldest son, Chatsiri Sophonpanich, or “Tony”. Bangkok Bank will continue to hold this stake because Asia Plus Providing high returns, creating good profits all the time by holding shares Bank Rungthep holds 8.46%

From where Chatri had fallen asleep With heart disease until Require immediate coronary artery surgery Causing him to constantly think about Must rush to create 3rd generation Sophonpanich heir to the business administration of Bangkok Bank administration Continue with the hundred billion heritage. Instead of himself as the 2nd generation heir

Chatri is said to have hoped to retire at the end of his life. After working long and hard work since 1959, when he stepped in as a Bangkok Bank employee. Nobody can deny that The prosperity of Bangkok Bank was born from the brains and industriousness of Chin, the first pioneer father.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

 

ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด

บัวหลวง

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในตอนนี้

 ธนาคารกรุงเทพ บล.เอเชียพลัส หรือ ASP แต่ได้รับการยืนยันว่าไม่ ได้เข้ามาบริหารแต่เป็นลักษณะถือหุ้นเพื่อลงทุนเท่านั้นและ เชื่อว่า ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จะถือหุ้นนี้ต่อไป เพราะ เอเชียพลัสให้ผลตอบแทนสูง สร้างกําไรงามมาโดยตลอด โดยการเข้ามาถือหุ้น แบงก์กรุงเทพถือหุ้น 8.46%

และอาจจะเป็นลักษณะครอบครัวของตระกูลโสภณพนิชมากกว่า อย่างชาลี อย่างแน่นอนโสภณพนิชซื้อในนามส่วนตัว แทนพ่อ และโฮลดิ้งของ ครอบครัว เจ้าสัวชาตรี ถือ 3.74% และอีกล็อต 0.85% นาง สิริญา โสภณพนิช 1.26%

อาจกล่าวได้ว่า เอเชียพลัสเป็นครอบครัวเดียวกับแบงค์กรุงเทพเพราะ ชาลี โสภณพนิธ เป็นประธานกรรมการ และมีกระแสว่าเอเชียพลัสจะควบรวมกับบล.บังหลวง ที่มีแบงค์กรุงเทพถือหุ้น จนทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นพรวดๆ ธนาคารกรุงเทพ อยู่ในช่วงเวลานี้ ธนาคารกรุงเทพ

In addition, Bangkok Bank Is still the largest shareholder now

Bangkok Bank Asia Plus Securities or ASP, but confirmed that it does not The management, however, is a holding-only property and believes that Bangkok Bank (BBL)

will continue to hold this stake because Asia Plus provides high returns. Has always been making good profits By holding shares Bangkok Bank holds 8.46% shares

And will be more like the family of the Sophonpanich family, such as Chaleesophonpanich, bought in personal name on behalf of the father and holding family of Chao Sot Chatree, holding 3.74% and another 0.85%. Mrs. Siriya Sophonpanich W 1.26%

Can say that Asia Plus is the same family as Bangkok Bank because Chalee Sophonpanit is the chairman of the boardAnd there is a trend that Asia Plus will merge with Bang Luang Securities In which Bangkok Bank holds shares Until causing the share price to suddenly rise At this time

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย

กระทรวงการคลัง

กรุงเทพกับ กระทรวงการคลัง ก็คงไม่ถึง 51% ขาดอีกเล็กน้อย เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย 30.6% และธนาคารกรุงเทพถือหุ้นอีก 19.3% ประเมินว่า

หากธนาคาร สินเอเชีย ได้ไอซีบีซีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ก็เป็นเรื่องที่เพราะสิ่งที่สินเอเชียจะได้รับก็คือ ธนาคารจะได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีแหล่งเงินทุนไม่จํากัด และเพิ่มศักยภาพเป็นเกตเวย์ของการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งจะทําให้ธนาคารเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต กระทรวงการคลัง

และจะทําให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศที่สูงขึ้น โดยไอซีบีซี แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ต้องการ ให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนอยู่กับธนาคาร เพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจใหม่นี้ต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจ และหัน บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาทการมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซีกระทรวงการคลัง

Bangkok and the Ministry of Finance would not be less than 51%, a little lacking. Because the Ministry of Finance holds 30.6% of the shares in SBC Asia and Bangkok Bank holds another 19.3%.

If Sin Asia Bank receives ICBC as the major shareholder of the bank It is a matter because the things that Sin Asia will receive are The bank will receive Technology transfer

There are unlimited funding sources. And increase the potential as a gateway for trade between Thailand and China, which will make the bank to leap forward in the future And will result in a higher proportion of income from foreign countries. ICBC has a clear intention to require all executives and employees to be with the bank. In order to jointly build this new business

Economic development and the preferential release of As of September 28, 2009, the total amount of 1,088,847,421 shares and 501,605,524 shares were used by the investment of 18,290 million baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจ ของ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกร สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหันลิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท และจํานวนหุ้นสามัญการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และหัน บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาทการมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี

ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทยอย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร

ICBC is committed to contribute to the development of the Thai economy and international trade with China. Was tightly attached More connected with When considering the offering price, Han Lin Asia is equal to 11.5 baht per share and the number of ordinary shares

And turned the priority on the distribution As of September 28, 2009, the total amount of 1,088,847,421 shares and 501,605,524 shares were used by the investment capital of 18,290 million baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

Has maintained a good relationship In the business between them all the time. Both banks will still Continue to develop cooperation In the business further and are ready to provide better quality financial services to clients Both China and Thailand. However, ICBC will operate by ICBC. Will acquire 51% or more from Syn Asia. “If the merger of the Bank’s sharesmillion baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ขายหุ้นสินเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ทุนจีน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เจ้าสัวตรีองมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจสินเอเชีย

 ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 306.264. 581 พัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC)

โดย นายเจียง เพี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจ และเครือข่ายของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกระชับ สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหุ้นสิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท

และจํานวนหุ้นสามัญ และหุ้น บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาท การมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทย

อย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร กรุงเทพกับกระทรวงการคลังก็คงไม่ถึง 51 %

ขาดอีกเล็กน้อย เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย 30.6% และธนาคารกรุงเทพถือหุ้นอีก 19.3% ประเมินว่า หากธนาคาร สินเอเชีย ได้ไอซีบีซีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ก็เป็นเรื่องที่

Chao Sui Trong has friendship and business friendships.
With an agreement to sell all the shares held by the bank in the Bank of Asia Public Company Limited in the amount of 306.264 .581 thousand, representing 19.26 percent of the total shares of swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC).

Mr. Jiang Piao Ching, Chairman of ICBC’s Board of Directors, commented that the Thai market has given importance to this market and the purchase of shares is considered an important transaction of ICBC. In business expansion And network of banks in the Mekong River Basin Including Southeast Asia

ICBC is committed to contribute to the economic development of Thailand and international trade with China. Has tight fitting More connected with When considered at the proposed price of Sin Asia shares equal to 11.5 baht per share

And the number of ordinary shares and preferred shares being issued Total of 1,088,847,421 shares of Sin Asia Bank and 501,605,524 shares, respectively.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

จากเดิมมีสถานะเป็นเพียงสาขาของแบงก์ต่างชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้เปิดทำการ ที่ให้บริการนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนที่ประเทศจีนเป็นหลักเท่านั้น ครั้งนี้

ได้เปิดทำการ

ได้เปิดทำการ ไม่เพียงแต่ แบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่า เขาคือ เจ้าตลาดใน

กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคต ที่สดใส ยังมาพร้อมกับความเติบโต

อย่างไม่หยุดยั้ง ของประเทศมหาอํานาจอย่างจีนอีกด้วย ปัจจุบัน ไช น่ายูเนี่ยนเพย์

มีลูกค้าถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิต รวม 1,900 ล้านบัตรทั่วโลกส่วนแบงก์กรุงเทพ

มีลูกค้า ในไทยถือบัตรเครดิต 9 ล้านบัตร และบัตรเดบิต 14ล้านบัตรขายหุ้น

ในเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ ทุนจีนธนาคารทั้งสองแห่งจะยังคง

พัฒนาความร่วมมือในทางธุรกิจ เพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่จะร่วมให้บริการ

ทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจ้าสัวชาตรียังมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจ

ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน)

จํานวน 306,264, 561 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ

ธนาคารสินเอเชียให้แก่ Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC)โดย

นายเจียง เจี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า

ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เขาซื้อหุ้นใน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจและเครือข่าย

ของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Previously, the status was only a branch of a foreign bank.

Opened a business that mainly serves Thai businesses that invest in China this time

Not only did the Bangkok Bank reiterate that he is the market leader in

Chinese business group only, but the bright future still comes with growth.

Relentless Of a power country like China as well. Nowadays, China UnionPay

There are a total of 1,900 million credit and debit cards holding customers worldwide. For Bangkok Bank

There are customers in Thailand holding 9 million credit cards and 14 million debit cards. Selling shares

In Asia, 85 billion grant to Chinese capital, both banks will continue

Develop business cooperation Further And ready to join the service

Better quality of finance. The relationship also has friendship and business friendships.

By agreeing to sell all the shares held by the bank in the Credit Union Asia Public Company Limited

Of 306,264, 561 shares, representing 19.26 percent of the total shares of

Bank of Asia to Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC) by

Mr Jiang Jian Ching, chairman of ICBC, commented that

Has given importance to the Thai market by market and buying shares in

This time is considered an important transaction of ICBC. In expanding business and networks

Of banks in the Mekong region Including Southeast Asia

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เพราะเขาเห็นช่องทางธุรกิจ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

ในอนาคต

ในอนาคต จากการใช้บัตรเครดิตจากคนจีนเป้าหมายทางธุรกิจในช่วงแรกของบัตรเครดิตซียูพี

ในอนาคต

ในอนาคต คือ จับกลุ่ม ลูกค้าระดับผู้นําทางความคิดของสังคมจีน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางไปประเทศจีนบ่อยๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งรวมๆแล้วปีหนึ่งประมาณ 2.5 ล้านเที่ยว

ประเมินว่า โอกาสผู้ที่ถือ บัตรซียพี่จะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเครือข่ายของตะวันตก

เพราะร้านค้าทุกระดับของจีนเลือกที่จะรับบัตรซียพี่มากกว่า

ส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือ ลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากถือบัตรนี้

เพราะภาคภูมิใจในความเป็นเชื้อสายจีนเขาประเมินว่า กา จะต้องเร่งขยายจุดรับเมินว่า

การทําตลาดในกลุ่มเป้าหมายนี้ แบงก์กร เเร่งขยายจุดรับชําระเงินเครือข่ายซียูพี่ในไทยให้มากขึ้น

ที่แบงก์กรุงเทพจับมือกับซียพีคือการเริ่มต้นสําหรับธรอย เที่ระบุว่ากลยุทธ์การซื้ออนาคต

เพราะมองไปข้างหน้าว่า เทศจีนกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจสูงชนิด

ที่ต้องจับตากันทางใกล้ชิด และโอกาสที่คนไทยจะทําธุรกิจ และเดินทางไปจีน

ประเทศก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเอกเหนือไปจากที่แบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์ไทยแห่งแรกที่ได้

รับอนญาตเปิดเป็นธนาคารท้องถิ่นภายใต้ชื่อธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน

Because he saw the business channel That grows leaps and bounds

In the future, from the use of credit cards from Chinese people, business goals in the initial phase of the CPP credit card

In the future, it will group customers at the thought leader level of Chinese society.

Executives and officials of companies investing in China, including tourists.

Who traveled to China often At least 2 times a year, which includes a total of about 2.5 million trips a year

Assess whether the opportunity for those holding The card will benefit more than the western network.

Because every level of Chinese shops choose to receive more cards

The next target is Descendants of Chinese Thais wishing to hold this card

Because he is proud of being of Chinese descent, he estimates that the check must be accelerated to ignore that

To make a market in this target group, the bank has expanded the accepting payment points of the CU network in Thailand.

At Bangkok Bank in partnership with SiP is the beginning for Roy Identifying the future buying strategy

Because looking forward that China is growing in a high economic type.

That must be watched closely And the opportunity for Thai people to do business And travel to China

The country will become more and more unique from Bangkok Bank being the first Thai bank to receive.

Open as a local bank under the name of Bangkok Bank, China

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google