นายแบงก์ผู้เป็นตำนานบุคคลผู้สร้างธนาคาร

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 72 จัดให้เจ้าสัวชาตรีเป็น 1 ใน 25 บุคคลที่ควรรู้จักของเอเชีย ในทศวรรษ 1990 เท่านั้น ทว่าอีก2ปีถัดไป คือ ปี2524 หนังสือพิมพ์ฉบับเดีย ร่ำรวยติดอันดับมหาเศรษฐีฉบับเดียวกันยังจัดให้

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน เขาเป็นบุคคลฐานะ ติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับที่ 50 ของโลกทรัพย์ ขณะนั้น ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ แค่นั้น เขายังได้รับยกย่องให้เป็นนักบริหารการเงินการการที่ผู้พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจเยี่ยงพ่อค้าที่ชินผู้พ่อได้ ดำเนินมาเป็นเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษ สู่การเป็นธนาคาร เพื่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงอีกด้วย

โดยบทบาท สำคัญทางธุรกิจการเงินการธนาคารในประเทศของเจ้าสัวชาตรี ในปี 2529 เขาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคม ธนาคารไทยซึ่งเป็นสมาคมของธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งโดยให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 3 สมัย คือ ตั้งแต่ปี 2529-2531 และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ประธานสมาคมธนาคาร ไทย

Mr. Bank, the legendary person who created the bank

The world-famous newspaper, 72, is the only one of the 25 best known people of Asia in the 1990s. The next 2 years are 1981, the newspaper. The richest of the same billionaires also provided

He is a person Ranked number 50 in the world of wealth, at that time, about 1,000 million US dollars. For decades To become a bank For the real economy as well

By the important role of the bank’s finance business in the country, Chaosri Chatree in 1986, he was elected to the position of president of the association. Thai Bank, which is a consortium of 15 commercial banks, holding positions for 3 consecutive terms, from 1986-1988 and throughout the term of the President of the Thai Bankers Association

The registration was established on 20 November 1944 by civil servants, businessmen and individuals with the same concept. With the slogan that “Friend, Friend, Friend, Home”

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

สายตากว้างไกลเหมือน พญาเหยียว!

สายตากว้างไกล

ในสายตาอันยาวไกล ของเขาจึงมองไปควบคู่กับทั้งสองอย่างว่า การมีธุรกิจที่ดี และมีฐานเงินทุน ที่แข็งแกร่งจ้าสัวชาตรีหรือมังกรชาตรี นายธนาคารที่ประสบ-ความสําเร็จและเป็นนายธนาคารที่ลงทุนในธุรกิจ หลายอย่าง ระหว่างธนาคารกับธุรกิจอื่น

 

สายตากว้างไกล

 

ในสายตาอันยาวไกล อะไรสําคัญกว่าเขามองว่าธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมตรวจสอบค่อนข้าง มาก เจ้าของก็คุมได้ไม่หมด เพราะติดเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆโดย ปกติ กําไรจากธุรกิจธนาคารไม่ได้มากมายอะไร อนาคต แน่นอน

การลงทุนในภาคธุรกิจจริงของกลุ่มธนาคารจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ หากมีธุรกิจที่ดีหากไม่มีเงินทุนธุรกิจแม้ดีแค่ไหนก็ไปไม่รอดกลับกัน หากมีเงินทุนพร้อม แต่ได้ไอเดียใหม่ๆ ท่ามกลาง

สมรภูมิการแข่งขันอันร้อนระอุ การทําธุรกิจนั้นก็ได้ ประโยชน์เช่นกันฉะนั้น ในสายตาอันยาวไกลของเขา จึงมองไปควบคู่กับทั้งสอง อย่างว่าการมีธุรกิจที่ดีและมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง

จึงเป็นความ ใฝ่ฝันของกลุ่มทุนแทบทุกกลุ่มการครอบครองธนาคารจึงไม่ได้หวังทํากําไรจากตัวธนาคารเอง แต่หวังเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถทํากําไรได้มาก ที่เดียวดังนั้น จึงไม่แปลกที่ตระกูลโสภณพนิชจึงกระจายการลงทุนไป ในธุรกิจต่างๆ มากมาย

แม้วันใดวันหนึ่ง สมมุติว่า ธนาคารเกิด เปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น แต่ธุรกิจต่างๆ ที่ลงทุนไว้ ก็ยังคงอยู่ ต่างจาก บางตระกูลที่แม้จะเป็นเจ้าของธนาคาร และมีการลงทุนในธุรกิจ อื่นๆ แต่ก็กระจุกตัวอยู่ในธุรกิจสุราเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการ กระจายความเสี่ยงยังไม่ใช่ฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งย้อนไปเมื่อปี 2532

In the long distance So he looked together with both that Having a good business And have a capital base Strong, Chaosatri or Dragon Chatree A banker who is successful – and is a banker who has invested in many businesses between the bank and other businesses.

In the long distance What is more important than that, he sees that the bank is a business that has a lot of control. Because of the various prohibitions, usually the profit from the banking business is not much.

Investment in the real sector of the bank is therefore understandable. If there is a good business, if there is no business financing, even though how good it is, it doesn’t survive. If there are funds available But get new ideas among

The heat of battle Can do that business As well In his long sight Therefore looking together with both As having a good business and a strong capital base

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

จัดกระบวนทัพใหม่หมดไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถอยู่ได

ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน

ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน การทํางานของผมมีครู 2 คน คนแรกคือพ่อ คนที่สองคือ คุณบุญชู โรจนเสถียร คุณบุญชู

ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน

ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน แนะนําให้ผมเข้ามาท ธนาคาร เพื่อจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหว และดีที่สุดคือ ต้องมาดูแลฝ่ายบัญชี

ความภาคภูมิใจของเขาจะมีการมิใจของเขาก็คือในแต่ละปี ธนาคารกรุงเทพ การวางแผนที่ชัดเจนด้วยเป้าหมายที่สูงพอสมควรซึ่ง เที่ดีที่สุดก็คือทุกอย่างและหากย้อนไปหลายๆปีก่อน

เกินเป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือมรสุมอะไรเข้ามาก็ตามเจ้าสัวชาตรี

ได้สร้างผลงานโดดเด่นที่ภูมิใจสุดๆก็คือช่วงสมัยที่เขาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการคือการผลักดันให้ ธนาคารกรุงเทพปี 2523-2535

มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12 เท่า หรือมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนการฟันฝ่าวิกฤติ เศรษฐกิจต้มยํากุ้งเมื่อปี 2540 มาได้นั้น เขาจะยึดหลักที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องนิ่งและกล้าตัดสินใจอย่างแรกที่ช่วยพยุงได้ก็คือการวางระบบบัญชีที่ดี

ของคุณบุญชู ประกอบกับการสร้างชื่อเสียงในตลาด ต่างประเทศตลอดมา ทําให้ลูกค้าเข้าใจในสถานะ ของธนาคารกรุงเทพทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจุดแข็งด้านเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดการที่ต่างคนต่างรับผิดชอบช่วยกันทํางานได้ดีจึงผ่านวิกฤติมาได้

In today’s competitive world My work has 2 teachers. The first one is the second father, Khun Boonchu Rojanasathien, Khun Boonchu.

In today’s competitive world Advised me to come to the bank to get to know the movement And the best is Must take care of the accounting department

His pride will be his mind each year. Bangkok Bank Clear planning with a fairly high goal The best is everything and if you go back many years before

Exceeding the target, regardless of the problem or the monsoon, the magnate Chatree

Has created a remarkable performance that is extremely proud, namely, during the time when he was managing director position was a driving force for Bangkok Bank 1980 – 1992

The net profit has increased 12 times or worth over 10,000 million baht. Boiled Yum Kung economy in 1997, he will adhere to the principle that no matter what happens, must be still and dare to make the first decision that can support it is to set up a good accounting system.

Khun Boonchu, together with building a reputation in the market Always abroad Make customers understand the status Of Bangkok Bank, both shareholders and investors

More important, above all, is the strength of the department staff. The management that different people are responsible for helping each other to work well, therefore passing the crisis

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ทีมเวิร์กสำคัญที่สุด

จุดแข็ง

จุดแข็ง ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ที่ต่างคนต่างรับผิดชอบช่วยกัน ทํางานได้ดี จึงผ่านวิกฤติมาได้

จุดแข็ง

จุดแข็ง ของจ้าสัวเล่าว่า อยู่กับธนาคารกรุงเทพมาหลายสิบปี 6 หลายต่อหลายครั้งมีปัญหาไม่เหมือนกัน

ยิ่งช่วงย้าย สํานักงานใหญ่ ต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่สาขา ที่ราชวงศ์ พลับพลาไชย และสีลม โดยในแต่ละครั้งสามารถ แก้ปัญหาได้ตามเหตุการณ์

เพราะมีการวางรากฐานตั้งแต่ ต้นที่ดี ฝ่ายจัดการต้องไม่ตื่นเต้นตามสถานการณ์

นอก จากนั้น เขายังมองว่า หากองค์กรใดมีคนเก่ง คนขยัน คนซื่อสัตย์ สุจริตอยู่รวมกันมากๆ

โอกาสที่องค์กรนั้นจะประสบความ สําเร็จก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวสําหรับคาถามหาเศรษฐี

ของเจ้าสัวชาตรีที่ยึดถือปฏิบัติมาและคนรุ่นใหม่อยากเดินตามรอยเท้า และยึดเป็นแบบอย่างก็คือ“ขยันกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบ”

เขาสะท้อนว่า เรื่องที่เคยคิดว่าจะทําได้ดี ทําได้รัดกุม และเพียง พอนั้น พอเอาเข้าจริงๆ แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ และจําเป็นต้องจัด ระเบียบภายในบ้านภายในองค์กร

Strengths in the management staff That different people are responsible for helping each other to work well, therefore passing the crisis

Zaw’s strengths are described as Having lived with Bangkok Bank for many decades. 6 Many times, the problem is not the same.

The greater the move of the head office There must be one problem from the branch of the Phlapphachai dynasty and Silom. Each time can Solve the problem according to the event

Because there is a good foundation from the beginning, the management must not be excited by the situation.

In addition, he also viewed that if any organization had good people, diligent, honest people, together

The opportunity that the organization will experience Successfully, there will be more and more for the millionaire spell.

Of the magnate of the brave women who practice and the new generation wants to follow in the footsteps And adhere to the model is “diligent, courageous, thoughtful, courageous, decision-making and responsible”

He reflected that things that were once thought to be good, can be done concisely and just enough. And still can’t use And need to be organized Internal regulations within the organization

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

บริหารงาน สไตล์เจ้าสัว

คนในวงการธุรกิจ

คนในวงการธุรกิจ จําเป็นต้อง ตื่นตัว และจะต้องพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ ทุกขณะเวลา

คนในวงการธุรกิจ

คนในวงการธุรกิจ  เจ้าสัวชาตรี เล่าว่าเขาใช้เวลาอยู่กับธนาคารกรุงเทพ 6 นานกว่า 20 ปี นานพอสมควรกว่าที่จะขึ้นนั่งเก้าอี้ ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คลุกคลีการทํางานช่วง นั้นไม่มีอะไรน่าหนักใจ เพราะระลึกเสมอว่ากิจการอะไรก็ แล้วแต่ บางครั้งก็ต้องมีอุปสรรคบางอย่าง

เช่นคนเก่ากับคนใหม่บางครั้งก็ไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีทันใด คนเก่ามีความชํานาญมีความอาวุโสมากกว่า ขณะที่คนใหม่จะ แสดงฝีมือบางสิ่งบางอย่างจึงต้องใช้เวลา จึงต้องให้เวลาเขาและ ต้องใช้เวลาควบคุมทําความเข้าใจเป็นหลักทั้งนี้ก็หมายความว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว แต่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนากันอยู่ตลอดเวลา

ตามความต้องการรสนิยมของสภาพตลาดและสภาวะการแข่งขันดังนั้นคนในวงการธุรกิจจําเป็นต้องตื่นตัวและจะต้องพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ทุกขณะเวลา

“สิ่งที่เราเรียนกันในมหาวิทยาลัยทั้งในด้วยการขายการ โฆษณาการตลาดเป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ เท่านั้น เรียน จบแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า จะประสบความสําเร็จในด้าน ธุรกิจ ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนก็ไม่ใช่เพราะ หลายประการด้วยกัน” หัวใจของความสําเร็จทางธุรกิจ มีองค์ประกอบมากมาย

ดังนั้น ประสบการณ์จึงมีความสําคัญที่สุด จบจากมหาวิทยาลัย แล้วก็ต้องมาเรียนต่อกันที่มหาวิยาลัยชีวิตจริงจึงพอจะรู้เรื่อง และเข้าใจตลาดที่แท้จริงได้บ้าง

ซึ่งก็ต้องเรียนกันไปตลอดชีวิตไม่มีวันจบบางคนเรียน แทบตายก็ไม่สําเร็จเสียที่บางคนสอบได้บ้าง สอบตก บ้าง สลับกันไปตลอดชีวิตของการทําธุรกิจ

Business people need to be alert and be ready to Change to keep up with events every time

Chaosua Chatree said that he spent time with Bangkok Bank 6 for more than 20 years, long enough to sit on a chair. In the position of President, be familiar with the work period There is nothing to worry about. Because always remember that whatever business is, sometimes there must be some obstacles

Such as old people and new people sometimes can not understand immediately Older people have more skills and are more senior. While new people will Show some skill and therefore need time Therefore must give him time and It takes time to control and understand. This means that It’s something that is not fixed. But needs to be changed And develop together all the time

According to the needs, tastes of the market conditions and competitive conditions. Therefore, business people need to be alert and be ready to Change to keep up with events every time

“What we study on campus, both in sales and Marketing advertising is only a broad principle. Graduation does not mean that Will be successful in the business of being rich, being a millionaire, not everyone. Many things together. “The heart of business success. There are many elements.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ร่มเงาของชิน โสภณพนิช

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ คนได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลังให้เป็น “ธนราชัน” ก็ยังคง แผ่ไพศาลให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้เดินตามรอยและรักษาสิ่งที่

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ ต้นตระกูลตั้งเอาไว้ด้วยการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม และยุคสมัย

ท่ามกลางสิ่งใหม่ๆมากมายที่ต้องเรียนรู้แล้วนําเอามาใช้เพื่อรักษาความเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของตระกูลโสภณพนิชไว้ให้นานเท่านานไทย

เป็นอันดับ1ในธนาคารชั้นนําของภูมิภาคเอเชีย สําหรับกุญแจดอกสําคัญที่ทําให้ธนาคารชั้นนําของโลกประสบ ความสําเร็จ

ธนาคารกรุงเทพสามารถฝ่าวิกฤติและยืนหยัดใน ฐานะธนาคารพาณิชย์อันดับ 1 ของระบบได้จนถึงปัจจุบัน
เพราะประสบการณ์ และการมองการไกลของ

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนับตั้งแต่เจ้าสัวชาตรี แน่นอนว่าความร่วมมือร่วมใจ อย่างมหาศาลจากเจ้าหน้าที่พนักงานที่เสียสละและ สร้างให้เกิดความเชื่อถือ ลูกค้ามีต่อธนาคาร แม้ว่า

การให้บริการเราอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ลูกค้าหรือผู้ ลงทุน และแม้กระทั้งผู้กํากับต่างก็ให้เวลาเราสามารถ มีเวลาแก้ไขปัญหา

Bangkok Bank Founder People who have been praised by future generations to be “Thanachan” will continue to spread to the generation, grandchildren, to follow the path and keep things.

Bangkok Bank Founder The family tree is set by changing according to the conditions of society and era.

Among the many new things that must be learned and used to maintain the largest commercial bank in the country of the Sophon Panich family for as long as Thailand.

Ranked # 1 in leading Asian banks For the key keys that make the world’s leading banks successful

Bangkok Bank can break through the crisis and stand in As the # 1 commercial bank of the system until now
Because of the experience And looking at the distance of

The senior management of the bank since the magnate Chatree Of course, cooperation Immensely from staff, staff, sacrifices and Create trust Customers have to bank though.

Service may not be the best, but customers or investors, and even if the regulators give us time to Have time to fix the problem

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ธนาคารกรุงเทพที่ติดอันดับเชิงรุกหลายแห่ง

ในเชิงรุกของธนาคาร

ในเชิงรุกของธนาคาร ต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นน้อยครั้งที่จะเห็นการตลาด ที่พยายามสร้างสีสัน

ในเชิงรุกของธนาคาร

ในเชิงรุกของธนาคาร การตลาดดูดลูกค้าอย่างร้อนแรงกลยุทธ์ที่ธนาคารกรุงเทพบริหารงานก็คือความพยายามในการรักษาฐานลูกค้าที่ดี

ของธนาคารเอาไว้ให้มากที่สุด สร้างความสมบูรณ์แบบเป็นเกมของระบบให้บริการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อไม่ให้เสียชื่อธนาคารกรุงเทพSelurilindororernrunetaและยังคงรักษาการทําธุรกิจที่ไม่สร้างความโดดเด่นต่อสายตาของ สาธารณชน

ในการดึงลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามา เพราะมองว่าการ ตลาดเพื่อชิงลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่คุ้มค่าการลงทุน การทําการตลาดที่หวือหวา ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้ธนาคาร

ยังรักษาความ มั่นคงไว้ได้จนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าแต่การแข่งขันวันนี้ของธนาคารพาณิชย์เข้มข้นขึ้น แน่น ธนาคารกรุงเทพก็ไม่นิ่งเฉย และปรับกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกใหม่ๆ

เข้ามาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อไม่ปล่อยให้ลูกค้าของ อยู่ในมือของแบงก์พาณิชย์คู่แข่ง ดูได้จากพนักงานธนาคาร หลายคนบอกกับผู้เขียนว่าต้องหาลูกค้าในมือทั้งสินเชื่อโครงการสินเชื่อเอ็มเอ็มอีสินเชื่อรายย่อยในทุกรูปแบบ และเงินฝากเงินออมที่ให้ดอกเบี้ยแบบโดนใจ ตาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถึงวันนี้

Many Bangkok banks are attached.

In a proactive manner, unlike other commercial banks, few times to see marketing Trying to create colors

In a proactive manner, the market attracts hot customers. The strategy that Bangkok Bank manages is the effort to maintain a good customer base.

Of the bank as much as possible Create perfection as a game of service system behind the scenes to prevent the infamous Bangkok Bank Selurilindororernruneta and still maintain a business that does not stand out to the public eye.

To pull in new customers because of the view that Market for new customers That is the target group Not worth the investment The marketing that is striking Which is the way that makes the bank

Still maintaining stability until now, of course, but today’s competition of commercial banks is tightened up. Bangkok Bank is not silent. And adjusting strategies to expand new children’s bases

Come in many forms In order not to let customers of In the hands of rival commercial banks Can be seen from the bank staff Many people tell the author that they have to find customers in the form of mortgage loans, MME loans, retail loans in all forms. And deposits of savings that give interest on the mind The situation changed to this day.

 

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

กลยุทธ์ลึกล้ำแบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง แต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่รุ่น พ่อมาจนถึงเจ้าสัวชาตรีวางไว้ช่าง แนบแน่นกับพันธมิตรและลูกค้า จนยากที่ใครจะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้

แบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง “ผมจะก้าวหน้าไปสักก้าวก็ต้องเจออะไรมากระทบแต่เราก็พยายามที่จะก้าวใหม่อีกอย่างหนึ่ง แบงก์กรุเทพ เคยถูกกระทบตลอดเวลา

แต่ไม่เคยท้อถอย” นี่คือคําคมวาทะของเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ที่เขามา แบงก์บัวหลวงต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและให้บริก ลูกค้าทั่วโลกอย่างเป็นธรรมโปร่งใส

ช่วงแรก ธนาคารกรุงเทพติด1ใน5ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศไทยและวันนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งที่ติดชาร์ทอย่างคงเส้นคงวายากที่จะมีแบงก์พาณิชย์ไหนก้าวเทียบชั้น

แม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง กสิกรไทยไทยพาณิชย์เบียดแข่งขอเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่รุ่นพ่อมาจนถึงเจ้าสัวชาตรีวางไว้ช่าง แนบแน่นกับพันธมิตรและลูกค้าจนยากที่ใครจะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้

ในสายตาของคนภายนอกมองธนาคารกรุงเทพก็คือ ธนาคารที่ยึดแนวอนุรักษนิยม ในการบริหารงาน จึงมีแนวทางการตลาดที่แตกต่างไปจาก ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

 

But with the superior strategy that the model The father came to the magnate of Chatree and placed the mechanic. Tight with partners and customers Until difficult for anyone to step up to replace

“I will go ahead and see what is going on, but we try to take a new step. The bank has been hit all the time.

But never giving up Customers around the world fairly transparent

At the beginning of Bangkok Bank, one of the top five commercial banks in Thailand and today is the number one that is consistently fixed, difficult to have a commercial bank to step up.

Although there are competitors like KASIKORNBANK, SCB, contributes to the finish line in the first place, but with the superior strategy that Father Dad came to, the magnate Chatree placed a technician. Tightly aligned with allies and customers so difficult that anyone can step up

In the eyes of the outside people, looking at Bangkok Bank is Bank that is based on traditionalism In administration Therefore there are different marketing approaches from Other commercial banks

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คุณบุญชูเป็นคนที่ทําอะไรทําจริง และต้องทําให้ดีที่สุด

คุณบุญชู

คุณบุญชู เเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จในการใช้ความรู้ความ สามารถบริหารกิจการธนาคารเป็นผู้นําทั้งด้านความคิด และการ ปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ

คุณบุญชู

คุณบุญชู การที่ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพ และ เติบโตก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของประเทศ แล้วรวมทั้งทัศนะที่เผยแพร่และแสดงออกต่อสาธารณชนในทุกโอกาสในฐานะนายธนาคารที่ซื่อตรงต่อวิชาชีพ มุ่งหมายใช้วิชาความรู้ เข้าแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แก้ไขสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้นตามอัตภาพ คุณบุญชูจึงโดดเด่นเป็นที่รู้จัก

กว้างขวาง ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล พลเอกเปรม ติด นนท์ ซึ่งสําหรับคุณบุญชูแล้ว นี่คืองานที่ท้าทายความ เป็นอย่างยิ่งท้าทายความสามารถ

วันที่ 12 มีนาคม 2523 คุณบุญชูได้ขอลาออกจากตําแหน่ง สูงสุดของการเป็น “นายธนาคารมืออาชีพ” ไปสู่เส้นทางสาย ใหม่ในฐานะ“นักการเมืองมืออาชีพ”ด้วยความตั้งใจที่จะ ทํางานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงมีความรัก ผูกพันและหวังดีกับธนาคารกรุงเทพเสมอมา เมื่อได้รับเชิญให้ มากล่าวคําปราศรัยในโอกาสฉลองพิธีเปิดอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่บนถนนสีลมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525 คุณบุญชู จึงเลือกที่จะปราศรัยในหัวข้อ “อนาคตของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกลายเป็นคําปราศรัยประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจให้ กับชาวบัวหลวงทุกคนในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุญชูกับผมนั้น ก็เป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในความทรงจําเสมอ

เพราะท่านเป็นผู้ที่ชักชวนผมให้มาทํางานที่ธนาคาร เนื่องจาก ปลายปี 2501 หลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติสําเร็จ และ จากสถานการณ์บ้านเมือง นายห้างชิ้นคุณพ่อของผมตัดสินใจไปอยู่ฮ่องกงเพื่อให้ห่างไกลขณะนั้นผมทํางานอยู่ที่บริษัทเอเชียทรัสต์ คุณบุญชูบอกผมว่า คุณพ่อไม่อยู่ ผมควรจะมาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพ ท่านเห็นว่า ผมมีความรู้ด้านการบัญชี จึงมาเริ่มต้นทํางานที่ฝ่ายการบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจของงานธนาคาร ผมจึงมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิด กับท่านอยู่หลายปี เรียกว่าท่านเป็นครูสอนความรู้ให้ผมทุกอย่าง

“ผมเรียนวิชาทํางานแบงก์จากท่าน ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบ มีแบบแผน ทํางานอย่างมีระบบ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหาร งานภายในอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความรู้เหล่านี้กลายเป็นพื้นฐาน สําคัญให้กับผมในเวลาต่อมา”

ผมภูมิใจมาก ที่ครูคนแรกในอาชีพนักการธนาคารของผมเป็น คนดีที่ทุกคนเชิดชูยกย่อง การเพราะจะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเข้าสู่สังเวียนการเมืองแล้วได้รับ การสรรเสริญว่าเป็น “ชาร์เศรษฐกิจ” ผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักการเมืองมือสะอาดที่มุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อสังคม และประเทศชาติอย่าง แท้จริง และเมื่อถึงคราววางมือทางการเมือง

 

ท่านก็ละวางอย่าง สมเกียรติสมศักดิ์ศรีใช้ชีวิตอย่างสงบหันมาทํา“ชีวาศรม”ที่ หัวหินและด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของท่านชีวาศรมจึง มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ทและสปาของประเทศไทยที่ดีที่สุดของโลก4ท่านก็ยังคงระลึก เอ เมื่อราวเดือนระยะหลังๆ แม้คุณบุญชูมีสุขภาพไม่แข็งแรง ท่านก็ยัง ถึงติดตามข่าวสาร และให้ความเมตตาผมเสมอ เมื่อราสิงหาคม 2549ท่านทราบข่าวว่า ผมได้รับเกียรติจากมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ กิตติมศักดิ์ ท่านก็ยังกรุณาส่งจดหมายมาแสดงความยินดีกับ ลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่เดือน ท่านก็ถึงแก่ อนิจกรรม ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่ผมขอนํามาเปิดเผย ด้วยความซาบซึ้งใจก็คือ

“การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่คุณชาตรี นอกจากเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีและภูมิใจสําหรับคุณแล้วผมในฐานะศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็พลอยยินดีกับคุณด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งมากว่า 70ปี

 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศการมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตซึ่งเป็นระดับปริญญาเอก มิใช่เป็นเรื่องบุญวาสนาหรือโชคของผู้รับ หากหมายถึงผู้รับมีความรู้ความสามารถ และมีความสําคัญเป็นที่ยกย่องในสังคมอย่างสูงด้วย ส่วน ผมนอกจากเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แล้ว ยังถือได้ว่าเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขคนหนึ่งของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้รับการ และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วย” ยกย่องว่าเป็นธนาคารติดอันดับในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

Khun Boonchu is a person who actually doeswhat hedoes and must dohis best when he is famous and successful in using his knowledge.

Being able to manage the business, the bank istheleader in both the ideas and practices of the business organization,which hasresulted in BangkokBank and growing tonumber onein thecommercial banking businessof thecountry as well as the publishedviews.

Showto thepublic atevery opportunity as a bankerwho is honesttothe professionAim to use knowledge Enter thecountryEdittheliving conditions of PeoplebetterconventionallyKhun Boonchuisoutstandingandwell-known.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ครูในดวงใจของบุญชู

 เจ้าสัวราตรี

 เจ้าสัวราตรี ถ้าไม่มีคนชื่อ บุญชู อาจไม่มี ธนาคารกรุงเทพที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้

ครูในดวงใจขอ

 เจ้าสัวราตรี ทุกครั้งที่ เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช ประธานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริหารงานท่ามกลางการ แข่งขันอย่างหนัก หน่วยของแบงก์พาณิชย์คู่แข่งด้วยกัน ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง เขาจะระลึกถึงคนที่ ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างเหนื่อยยากทุกครั้ง และทําให้เขา รู้สึกมีความสุข ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

“จะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเข้าสู่สังเวียนการเมืองแล้ว ได้รับ การสรรเสริญว่าเป็น “ชาร์เศรษฐกิจ” ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักการ เมืองมือสะอาดที่มุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติ อย่างแท้จริง”กนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ 61

ประโยคนี้ เจ้าสัว เขียนถึง ครูคนแรกในอาชีพนายธนา นอกจากในผู้พ่อ“คุณบุญชูบอกผมว่าคุณพ่อไม่อยู่ ผมควรจะมา ทํางานที่ธนาคารกรุงเทพกล่าวกันว่า แบงก์กรุงเทพ ยืนหยัดและแข็งแกร่ง อยู่ได้ทุกวันนี้ นั่นก็เป็นเพราะบุคคลอย่างน้อย 2 คน คนแรกคือ นายบุญชู โรจนเสถียร คนที่สองคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นัก เศรษฐศาสตร์การเมือง เชื่อว่า ถ้าไม่มีคนชื่อ “บุญชู” อาจไม่มี ธนาคารกรุงเทพที่ยิ่งใหญ่ ในวันนี้ได้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช ประธาน เขียนเรียงความเรื่อง กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นั่งลง จรดปากกา“ครคนแรกในอาชีพนักการธนาคารของผม”เรียงความชิ้นนี้ ไม่ได้ส่งประกวดที่ไหน แต่เป็นเรียงความที่ตี พิมพ์ในหนังสืองานศพของครูผู้ยิ่งใหญ่นับว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ ที่ระดับเจ้าสัวชาตรี เล่าเรื่องแบงก์กรุงเทพ ในยุคจอมพล ขาวม้าแดง ยุคที่นายห้างชิน ต้องสัญจรไปอยู่ฮ่องกง เจ

การเมืองเจ้าสัวชาตรี เล่าว่า คุณบุญชู โรจนเสถียร คือผู้ที่มีคุณูปการ อย่างยิ่งต่อธนาคารกรุงเทพ เพราะท่านเป็นหนึ่งในบุคคล สําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาปฏิรูปธนาคาร ด้วยการริเริ่ม บุกเบิก สร้างสรรค์พัฒนา และบริหารจัดการ ทําให้ธนาคารกรุงเทพ มีความเจริญก้าวหน้า

ตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ 30 ปี ท่านได้ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในฐานะนักบัญชีมืออาชีพนําวิธีการวางแผน ธุรกิจอย่างมีระบบ การวางระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพการ ขยายตัวด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว และการริเริ่ม เสนอบริการใหม่ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาเสริมส่งให้ธนาคารกรุงเทพ กมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทั้งสินเชื่อ

1 และเงินฝากประเภทต่างๆ มา herabili รวมทั้งการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนการกีฬาธนาคาร จึงก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจการเงินการธนาคารได้อย่างเต็มภาค ภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็น ตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารที่ท่านได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดํารงตําแหน่งนี้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 นั้น เพียงแต่ ระยะเวลาไม่กี่ปีของการบริหารงานในธุรกิจเอกชนของ

นาคารที่คุณบุญชูก็สามารถทําให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธุรกิจเอก คนไทยที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในขณะนั้น และเป็นธน สามารถอํานวยบริการด้านการเงินที่สมบูรณ์พร้อมสรรพ 5 : ยังมีบทบาทเป็นปากเสียงสําคัญของภาคเอกชนจนคนทั่วไป ยอมรับในศักยภาพนี้

ที่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณบุญชูที่ต้องการแสดงให้ คนไทยเห็นว่า ธนาคารกรุงเทพมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพ และอนาคตของประเทศไทย จึงได้ตัดสินใจก่อสร้างอาคาร สํานักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม อาณาจักรที่ประกาศก้อง ของความสําเร็จแห่งความเป็นผู้นําทางการเงินที่จะก้าวย่างไป ข้างหน้าอย่างมั่นคงเกรียงไกร

การลงทุนครั้งนั้น นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่อย่างมาก ทีเดียวของธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากอาคารหลังนี้มีความ มาในประเทศไทย ณ ขณะนั้น กว้างใหญ่ และสูงมากถึง 32 ชั้น สูงที่สุดเท่าที่มีการก่อสร้าง

อาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ไม่เพียงเป็นประจักษ์พยานแห่ง ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ สถาบัน การเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนั้น หากยัง เดี๋ยวกล้าหาญของคุณบุญชูด้วย เปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งวิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่เด็ด

Sawai Ratri, every time that the magnate of Bangkok Bank Public Company Limited, Chaosophon Sophonpanich, manages the Compete hard Units of rival commercial banks together In the midst of a hot political climate He will remember those who To overcome obstacles and get tired every time and make him feel happy Keep moving forward

“How many people will have to enter the political arena and be praised as “Economy”, the great person is a clean city who is committed to acting for society and the nation. Truly “Kanomsak Jirayasawat 61

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google