ร่มเงาของชิน โสภณพนิช

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ คนได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลังให้เป็น “ธนราชัน” ก็ยังคง แผ่ไพศาลให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้เดินตามรอยและรักษาสิ่งที่

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ ต้นตระกูลตั้งเอาไว้ด้วยการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม และยุคสมัย

ท่ามกลางสิ่งใหม่ๆมากมายที่ต้องเรียนรู้แล้วนําเอามาใช้เพื่อรักษาความเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของตระกูลโสภณพนิชไว้ให้นานเท่านานไทย

เป็นอันดับ1ในธนาคารชั้นนําของภูมิภาคเอเชีย สําหรับกุญแจดอกสําคัญที่ทําให้ธนาคารชั้นนําของโลกประสบ ความสําเร็จ

ธนาคารกรุงเทพสามารถฝ่าวิกฤติและยืนหยัดใน ฐานะธนาคารพาณิชย์อันดับ 1 ของระบบได้จนถึงปัจจุบัน
เพราะประสบการณ์ และการมองการไกลของ

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนับตั้งแต่เจ้าสัวชาตรี แน่นอนว่าความร่วมมือร่วมใจ อย่างมหาศาลจากเจ้าหน้าที่พนักงานที่เสียสละและ สร้างให้เกิดความเชื่อถือ ลูกค้ามีต่อธนาคาร แม้ว่า

การให้บริการเราอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ลูกค้าหรือผู้ ลงทุน และแม้กระทั้งผู้กํากับต่างก็ให้เวลาเราสามารถ มีเวลาแก้ไขปัญหา

Bangkok Bank Founder People who have been praised by future generations to be “Thanachan” will continue to spread to the generation, grandchildren, to follow the path and keep things.

Bangkok Bank Founder The family tree is set by changing according to the conditions of society and era.

Among the many new things that must be learned and used to maintain the largest commercial bank in the country of the Sophon Panich family for as long as Thailand.

Ranked # 1 in leading Asian banks For the key keys that make the world’s leading banks successful

Bangkok Bank can break through the crisis and stand in As the # 1 commercial bank of the system until now
Because of the experience And looking at the distance of

The senior management of the bank since the magnate Chatree Of course, cooperation Immensely from staff, staff, sacrifices and Create trust Customers have to bank though.

Service may not be the best, but customers or investors, and even if the regulators give us time to Have time to fix the problem

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ธนาคารกรุงเทพที่ติดอันดับเชิงรุกหลายแห่ง

ในเชิงรุกของธนาคาร

ในเชิงรุกของธนาคาร ต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นน้อยครั้งที่จะเห็นการตลาด ที่พยายามสร้างสีสัน

ในเชิงรุกของธนาคาร

ในเชิงรุกของธนาคาร การตลาดดูดลูกค้าอย่างร้อนแรงกลยุทธ์ที่ธนาคารกรุงเทพบริหารงานก็คือความพยายามในการรักษาฐานลูกค้าที่ดี

ของธนาคารเอาไว้ให้มากที่สุด สร้างความสมบูรณ์แบบเป็นเกมของระบบให้บริการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อไม่ให้เสียชื่อธนาคารกรุงเทพSelurilindororernrunetaและยังคงรักษาการทําธุรกิจที่ไม่สร้างความโดดเด่นต่อสายตาของ สาธารณชน

ในการดึงลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามา เพราะมองว่าการ ตลาดเพื่อชิงลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่คุ้มค่าการลงทุน การทําการตลาดที่หวือหวา ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้ธนาคาร

ยังรักษาความ มั่นคงไว้ได้จนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าแต่การแข่งขันวันนี้ของธนาคารพาณิชย์เข้มข้นขึ้น แน่น ธนาคารกรุงเทพก็ไม่นิ่งเฉย และปรับกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกใหม่ๆ

เข้ามาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อไม่ปล่อยให้ลูกค้าของ อยู่ในมือของแบงก์พาณิชย์คู่แข่ง ดูได้จากพนักงานธนาคาร หลายคนบอกกับผู้เขียนว่าต้องหาลูกค้าในมือทั้งสินเชื่อโครงการสินเชื่อเอ็มเอ็มอีสินเชื่อรายย่อยในทุกรูปแบบ และเงินฝากเงินออมที่ให้ดอกเบี้ยแบบโดนใจ ตาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถึงวันนี้

Many Bangkok banks are attached.

In a proactive manner, unlike other commercial banks, few times to see marketing Trying to create colors

In a proactive manner, the market attracts hot customers. The strategy that Bangkok Bank manages is the effort to maintain a good customer base.

Of the bank as much as possible Create perfection as a game of service system behind the scenes to prevent the infamous Bangkok Bank Selurilindororernruneta and still maintain a business that does not stand out to the public eye.

To pull in new customers because of the view that Market for new customers That is the target group Not worth the investment The marketing that is striking Which is the way that makes the bank

Still maintaining stability until now, of course, but today’s competition of commercial banks is tightened up. Bangkok Bank is not silent. And adjusting strategies to expand new children’s bases

Come in many forms In order not to let customers of In the hands of rival commercial banks Can be seen from the bank staff Many people tell the author that they have to find customers in the form of mortgage loans, MME loans, retail loans in all forms. And deposits of savings that give interest on the mind The situation changed to this day.

 

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

กลยุทธ์ลึกล้ำแบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง แต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่รุ่น พ่อมาจนถึงเจ้าสัวชาตรีวางไว้ช่าง แนบแน่นกับพันธมิตรและลูกค้า จนยากที่ใครจะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้

แบงก์บัวหลวง

แบงก์บัวหลวง “ผมจะก้าวหน้าไปสักก้าวก็ต้องเจออะไรมากระทบแต่เราก็พยายามที่จะก้าวใหม่อีกอย่างหนึ่ง แบงก์กรุเทพ เคยถูกกระทบตลอดเวลา

แต่ไม่เคยท้อถอย” นี่คือคําคมวาทะของเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ที่เขามา แบงก์บัวหลวงต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและให้บริก ลูกค้าทั่วโลกอย่างเป็นธรรมโปร่งใส

ช่วงแรก ธนาคารกรุงเทพติด1ใน5ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศไทยและวันนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งที่ติดชาร์ทอย่างคงเส้นคงวายากที่จะมีแบงก์พาณิชย์ไหนก้าวเทียบชั้น

แม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง กสิกรไทยไทยพาณิชย์เบียดแข่งขอเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่รุ่นพ่อมาจนถึงเจ้าสัวชาตรีวางไว้ช่าง แนบแน่นกับพันธมิตรและลูกค้าจนยากที่ใครจะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้

ในสายตาของคนภายนอกมองธนาคารกรุงเทพก็คือ ธนาคารที่ยึดแนวอนุรักษนิยม ในการบริหารงาน จึงมีแนวทางการตลาดที่แตกต่างไปจาก ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

 

But with the superior strategy that the model The father came to the magnate of Chatree and placed the mechanic. Tight with partners and customers Until difficult for anyone to step up to replace

“I will go ahead and see what is going on, but we try to take a new step. The bank has been hit all the time.

But never giving up Customers around the world fairly transparent

At the beginning of Bangkok Bank, one of the top five commercial banks in Thailand and today is the number one that is consistently fixed, difficult to have a commercial bank to step up.

Although there are competitors like KASIKORNBANK, SCB, contributes to the finish line in the first place, but with the superior strategy that Father Dad came to, the magnate Chatree placed a technician. Tightly aligned with allies and customers so difficult that anyone can step up

In the eyes of the outside people, looking at Bangkok Bank is Bank that is based on traditionalism In administration Therefore there are different marketing approaches from Other commercial banks

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คุณบุญชูเป็นคนที่ทําอะไรทําจริง และต้องทําให้ดีที่สุด

คุณบุญชู

คุณบุญชู เเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จในการใช้ความรู้ความ สามารถบริหารกิจการธนาคารเป็นผู้นําทั้งด้านความคิด และการ ปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ

คุณบุญชู

คุณบุญชู การที่ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพ และ เติบโตก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของประเทศ แล้วรวมทั้งทัศนะที่เผยแพร่และแสดงออกต่อสาธารณชนในทุกโอกาสในฐานะนายธนาคารที่ซื่อตรงต่อวิชาชีพ มุ่งหมายใช้วิชาความรู้ เข้าแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แก้ไขสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้นตามอัตภาพ คุณบุญชูจึงโดดเด่นเป็นที่รู้จัก

กว้างขวาง ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล พลเอกเปรม ติด นนท์ ซึ่งสําหรับคุณบุญชูแล้ว นี่คืองานที่ท้าทายความ เป็นอย่างยิ่งท้าทายความสามารถ

วันที่ 12 มีนาคม 2523 คุณบุญชูได้ขอลาออกจากตําแหน่ง สูงสุดของการเป็น “นายธนาคารมืออาชีพ” ไปสู่เส้นทางสาย ใหม่ในฐานะ“นักการเมืองมืออาชีพ”ด้วยความตั้งใจที่จะ ทํางานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงมีความรัก ผูกพันและหวังดีกับธนาคารกรุงเทพเสมอมา เมื่อได้รับเชิญให้ มากล่าวคําปราศรัยในโอกาสฉลองพิธีเปิดอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่บนถนนสีลมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525 คุณบุญชู จึงเลือกที่จะปราศรัยในหัวข้อ “อนาคตของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกลายเป็นคําปราศรัยประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจให้ กับชาวบัวหลวงทุกคนในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุญชูกับผมนั้น ก็เป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในความทรงจําเสมอ

เพราะท่านเป็นผู้ที่ชักชวนผมให้มาทํางานที่ธนาคาร เนื่องจาก ปลายปี 2501 หลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติสําเร็จ และ จากสถานการณ์บ้านเมือง นายห้างชิ้นคุณพ่อของผมตัดสินใจไปอยู่ฮ่องกงเพื่อให้ห่างไกลขณะนั้นผมทํางานอยู่ที่บริษัทเอเชียทรัสต์ คุณบุญชูบอกผมว่า คุณพ่อไม่อยู่ ผมควรจะมาทํางานที่ธนาคารกรุงเทพ ท่านเห็นว่า ผมมีความรู้ด้านการบัญชี จึงมาเริ่มต้นทํางานที่ฝ่ายการบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจของงานธนาคาร ผมจึงมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิด กับท่านอยู่หลายปี เรียกว่าท่านเป็นครูสอนความรู้ให้ผมทุกอย่าง

“ผมเรียนวิชาทํางานแบงก์จากท่าน ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบ มีแบบแผน ทํางานอย่างมีระบบ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหาร งานภายในอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความรู้เหล่านี้กลายเป็นพื้นฐาน สําคัญให้กับผมในเวลาต่อมา”

ผมภูมิใจมาก ที่ครูคนแรกในอาชีพนักการธนาคารของผมเป็น คนดีที่ทุกคนเชิดชูยกย่อง การเพราะจะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเข้าสู่สังเวียนการเมืองแล้วได้รับ การสรรเสริญว่าเป็น “ชาร์เศรษฐกิจ” ผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักการเมืองมือสะอาดที่มุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อสังคม และประเทศชาติอย่าง แท้จริง และเมื่อถึงคราววางมือทางการเมือง

 

ท่านก็ละวางอย่าง สมเกียรติสมศักดิ์ศรีใช้ชีวิตอย่างสงบหันมาทํา“ชีวาศรม”ที่ หัวหินและด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของท่านชีวาศรมจึง มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ทและสปาของประเทศไทยที่ดีที่สุดของโลก4ท่านก็ยังคงระลึก เอ เมื่อราวเดือนระยะหลังๆ แม้คุณบุญชูมีสุขภาพไม่แข็งแรง ท่านก็ยัง ถึงติดตามข่าวสาร และให้ความเมตตาผมเสมอ เมื่อราสิงหาคม 2549ท่านทราบข่าวว่า ผมได้รับเกียรติจากมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ กิตติมศักดิ์ ท่านก็ยังกรุณาส่งจดหมายมาแสดงความยินดีกับ ลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่เดือน ท่านก็ถึงแก่ อนิจกรรม ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่ผมขอนํามาเปิดเผย ด้วยความซาบซึ้งใจก็คือ

“การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่คุณชาตรี นอกจากเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีและภูมิใจสําหรับคุณแล้วผมในฐานะศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็พลอยยินดีกับคุณด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งมากว่า 70ปี

 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศการมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตซึ่งเป็นระดับปริญญาเอก มิใช่เป็นเรื่องบุญวาสนาหรือโชคของผู้รับ หากหมายถึงผู้รับมีความรู้ความสามารถ และมีความสําคัญเป็นที่ยกย่องในสังคมอย่างสูงด้วย ส่วน ผมนอกจากเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แล้ว ยังถือได้ว่าเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขคนหนึ่งของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้รับการ และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วย” ยกย่องว่าเป็นธนาคารติดอันดับในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

Khun Boonchu is a person who actually doeswhat hedoes and must dohis best when he is famous and successful in using his knowledge.

Being able to manage the business, the bank istheleader in both the ideas and practices of the business organization,which hasresulted in BangkokBank and growing tonumber onein thecommercial banking businessof thecountry as well as the publishedviews.

Showto thepublic atevery opportunity as a bankerwho is honesttothe professionAim to use knowledge Enter thecountryEdittheliving conditions of PeoplebetterconventionallyKhun Boonchuisoutstandingandwell-known.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ครูในดวงใจของบุญชู

 เจ้าสัวราตรี

 เจ้าสัวราตรี ถ้าไม่มีคนชื่อ บุญชู อาจไม่มี ธนาคารกรุงเทพที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้

ครูในดวงใจขอ

 เจ้าสัวราตรี ทุกครั้งที่ เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช ประธานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริหารงานท่ามกลางการ แข่งขันอย่างหนัก หน่วยของแบงก์พาณิชย์คู่แข่งด้วยกัน ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง เขาจะระลึกถึงคนที่ ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างเหนื่อยยากทุกครั้ง และทําให้เขา รู้สึกมีความสุข ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

“จะมีใครสักกี่คนที่เมื่อเข้าสู่สังเวียนการเมืองแล้ว ได้รับ การสรรเสริญว่าเป็น “ชาร์เศรษฐกิจ” ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักการ เมืองมือสะอาดที่มุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติ อย่างแท้จริง”กนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ 61

ประโยคนี้ เจ้าสัว เขียนถึง ครูคนแรกในอาชีพนายธนา นอกจากในผู้พ่อ“คุณบุญชูบอกผมว่าคุณพ่อไม่อยู่ ผมควรจะมา ทํางานที่ธนาคารกรุงเทพกล่าวกันว่า แบงก์กรุงเทพ ยืนหยัดและแข็งแกร่ง อยู่ได้ทุกวันนี้ นั่นก็เป็นเพราะบุคคลอย่างน้อย 2 คน คนแรกคือ นายบุญชู โรจนเสถียร คนที่สองคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นัก เศรษฐศาสตร์การเมือง เชื่อว่า ถ้าไม่มีคนชื่อ “บุญชู” อาจไม่มี ธนาคารกรุงเทพที่ยิ่งใหญ่ ในวันนี้ได้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช ประธาน เขียนเรียงความเรื่อง กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นั่งลง จรดปากกา“ครคนแรกในอาชีพนักการธนาคารของผม”เรียงความชิ้นนี้ ไม่ได้ส่งประกวดที่ไหน แต่เป็นเรียงความที่ตี พิมพ์ในหนังสืองานศพของครูผู้ยิ่งใหญ่นับว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ ที่ระดับเจ้าสัวชาตรี เล่าเรื่องแบงก์กรุงเทพ ในยุคจอมพล ขาวม้าแดง ยุคที่นายห้างชิน ต้องสัญจรไปอยู่ฮ่องกง เจ

การเมืองเจ้าสัวชาตรี เล่าว่า คุณบุญชู โรจนเสถียร คือผู้ที่มีคุณูปการ อย่างยิ่งต่อธนาคารกรุงเทพ เพราะท่านเป็นหนึ่งในบุคคล สําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาปฏิรูปธนาคาร ด้วยการริเริ่ม บุกเบิก สร้างสรรค์พัฒนา และบริหารจัดการ ทําให้ธนาคารกรุงเทพ มีความเจริญก้าวหน้า

ตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ 30 ปี ท่านได้ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในฐานะนักบัญชีมืออาชีพนําวิธีการวางแผน ธุรกิจอย่างมีระบบ การวางระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพการ ขยายตัวด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว และการริเริ่ม เสนอบริการใหม่ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาเสริมส่งให้ธนาคารกรุงเทพ กมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทั้งสินเชื่อ

1 และเงินฝากประเภทต่างๆ มา herabili รวมทั้งการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนการกีฬาธนาคาร จึงก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจการเงินการธนาคารได้อย่างเต็มภาค ภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็น ตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารที่ท่านได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดํารงตําแหน่งนี้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 นั้น เพียงแต่ ระยะเวลาไม่กี่ปีของการบริหารงานในธุรกิจเอกชนของ

นาคารที่คุณบุญชูก็สามารถทําให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธุรกิจเอก คนไทยที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในขณะนั้น และเป็นธน สามารถอํานวยบริการด้านการเงินที่สมบูรณ์พร้อมสรรพ 5 : ยังมีบทบาทเป็นปากเสียงสําคัญของภาคเอกชนจนคนทั่วไป ยอมรับในศักยภาพนี้

ที่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณบุญชูที่ต้องการแสดงให้ คนไทยเห็นว่า ธนาคารกรุงเทพมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพ และอนาคตของประเทศไทย จึงได้ตัดสินใจก่อสร้างอาคาร สํานักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม อาณาจักรที่ประกาศก้อง ของความสําเร็จแห่งความเป็นผู้นําทางการเงินที่จะก้าวย่างไป ข้างหน้าอย่างมั่นคงเกรียงไกร

การลงทุนครั้งนั้น นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่อย่างมาก ทีเดียวของธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากอาคารหลังนี้มีความ มาในประเทศไทย ณ ขณะนั้น กว้างใหญ่ และสูงมากถึง 32 ชั้น สูงที่สุดเท่าที่มีการก่อสร้าง

อาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ไม่เพียงเป็นประจักษ์พยานแห่ง ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ สถาบัน การเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนั้น หากยัง เดี๋ยวกล้าหาญของคุณบุญชูด้วย เปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งวิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่เด็ด

Sawai Ratri, every time that the magnate of Bangkok Bank Public Company Limited, Chaosophon Sophonpanich, manages the Compete hard Units of rival commercial banks together In the midst of a hot political climate He will remember those who To overcome obstacles and get tired every time and make him feel happy Keep moving forward

“How many people will have to enter the political arena and be praised as “Economy”, the great person is a clean city who is committed to acting for society and the nation. Truly “Kanomsak Jirayasawat 61

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ส่วนอีกบทบาทหนึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงกิจการในส่วนตัว

เฉพาะฐานสินทรัพย์

เฉพาะฐานสินทรัพย์ ของเขาให้เข้มแข็งซึ่งเพียงช่วงประมาณ 10 ปี เขาก่อบทบาททั้ง 2 ด้านให้เกื้อหนุนกันได้ประสบความสําหรับ2 ส่วนธนาคารกรุงเทพก้าวขึ้นครองตําแหน่งธนาคารใหญ่อัน เลขหนึ่ง หนึ่งของประเทศและของอาเซียนและสินเอเชียก็เป็นเป้าหมา relers Editions ในส่วนของ บริษัท การเงิ น นอกจากนี้ร่วมเสริมกิจที่เขารับซื้อมาจากชดช้อย น้องสาว อันดับสองมาหลายปีแล้ว ของเขาในปี 2522 ก็กลายเป็นบริษัทการเงินใหญ่เป็น

เฉพาะฐานสินทรัพย์

เฉพาะฐานสินทรัพย์ ของสินเชื่อเอเซียและร่วมเสริมกิจเมื่อรวมกัน เข้าไปแล้วยังใหญ่กว่าสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์หลาย ธนาคาร แม้แต่นำของการทํา Syndication ของสองแห่งนี้ก็ ยังมากกว่าธนาคารระดับกลางของไทยเสียอีก ทั้งนี้ สินเอเซีย และร่วมเสริมกิจนั้นนอกจากจะเติบโตมาจากการเข้าไปจับ โครงการดีๆ ระดับแบงก์ชั้นนําสนับสนุนอยู่ การลงทุนในตลาด หุ้นก็เป็นตัวทํารายได้ด้วยส่วนหนึ่ง นักเลงหุ้นคนหนึ่งเล่าว่าเสริมกิจ”

“ชาตรีเขาอยู่ในระดับแนวหน้าคนหนึ่งในช่วงตลาดหุ้น นำบูมระหว่างปี 2518-2520 คู่หูของเขาก็คือสว่าง เลา หทัยและเขายังใช้มือดีที่เป็นนักวิชาการอีกหลายคนดร.ชัย ยุทธ์ ปิลันธน์โอวาท ก็เป็นคนหนึ่งที่ชาตรีดึงมาอยู่ร่วม

การเล่นหุ้นของชาตรีในยุคตลาดหุ้นบูมนั้นเป็นวีรกรรมที่ลือ กันมานานว่า ถ้ากลุ่มชาตรีจะขายหุ้นไหนแบบ Short sales แล้ว ละก็อย่าได้ไปขวางเลย ไม่เชื่อก็ถาม พร สิทธิอํานวยดู ถ้ายังหา เขาเจอในวันนี้ว่า ตอนมีคนเขาขายหุ้นรามา และสยามเครดิต ในช่วงตลาดบูมนั้น พรพยายาม support ขนาดไหน และก็ทํา ไม่ได้จนกระทั่งต้องปล่อยเลยไปตามบุญตามกรรมก็คงตรงนี้ กระมังที่สะท้อนสายเลือก “นักเก็งกําไร” ของเขา และเขาคงอด ที่จะปลาบปลื้มใจไม่ได้ที่ “มือดี” ทางด้านหุ้นทั้งหลายไม่ว่าจะ เป็นเสรี ทรัพย์เจริญ, ผิน คิ้วไพศาล และอีกบางคนต้องมีอัน ปิดฉากไปแล้วในขณะที่เขายังผงาดอย่างผู้ยิ่งใหญ่

นักสังเกตการณ์หลายคนค่อนข้างจะมีความเชื่อ อย่างมากว่าเป้าหมายต่อไปของชาตรีนั้น จะอยู่ที่ การสร้างอาณาจักรทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกFernando Borrormulier dan หากมองกันตามทฤษฎีพัฒนาการของทุนก็น่าจะใช่ และโดย พฤติกรรมทางปฏิบัติก็มีแนวโน้มเช่นนั้นเสียด้วย

ในปี 2525 ที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกาศว่าประเทศ ไทยจะโชติช่วงชัชวาลอันเป็นผลมาจากการพัฒนาแก๊สธรรมชาติ ขึ้นมาใช้ และจะมีผลสืบเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมหนักอีกหลายของโครงการหรือเป็นเพราะชาตรีเองมีผลประโยชน์กับปุ๋ยในปัจจุบัน

“เรื่องนี้คุณตําหนิคุณชาตรีไม่ได้เพราะเขาต้องมองในฐานะ นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมองตรงที่ว่าเขาต้องเอาเงิน ธนาคารเข้ามาลงทุนแล้วตัวเขาเองต้องรับผิดชอบกับผู้ถือ หุ้น ในเมื่อปุ๋ยแห่งชาตินั้นเป็นโครงการระยะยาวมาก และ ก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องผลตอบแทนตลอดจนอัตรา แลกเปลี่ยนเงินเยนมันไม่คงที่ คุณชาตรีเขาต้องป้องกันตัว เองไว้ก่อน ส่วนเรื่องที่ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนบริษัทศรี กรุงอยู่ก่อนนั้นก็เป็นคนละเรื่องกัน” นักวิชาการในธนาคาร กรุงเทพคนหนึ่งพูดให้ฟัง

แต่คนที่สนับสนุนโครงการปุ๋ยกลับคิดไปว่าเป็นเพราะธนาคาร กรุงเทพเล่นกับศรีกรุงมากก็เลยอยากจะสับโครงการนี้บางคนก็ ว่าชาตรีขาดความเป็นนักอุตสาหกรรมที่ต้องมองเรื่องนี้ในระยะ ยาว เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติใครจะว่าอะไรก็ตามก็คง ต้องเป็นชาตรีเองที่รู้แน่ๆ ว่า ทําไมเขาถึงค้านเรื่องปุ๋ยแห่งชาติ แต่ก็คงไม่มีใครรู้ว่าชาตรีคิดอย่างไร

ชีวิตของ ชาตรี โสภภณพนิช เป็นชีวิตที่อยู่บนยอดเขาที่อาจจะ ดูสูงภูมิฐานและน่าเกรงขาม เขามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรถราง หลายล้านหรือเรือเร็วๆ เครื่องที่แรงที่สุดเป็นเรื่องไม่ยากของเขา ที่สามารถเนรมิตได้ ที่มีบนสินทรัพย์สองแสนกว่าล้านที่เขาเป็น ผู้สั่งการ และลูกน้องบริวารที่ล้วนแล้วแต่มีสายสัมพันธ์มากมาย ทั้งขุมข่ายของสังคมไทย

ปานพอ จะ พูดได้ว่าชาตรี โสภณพนิช และคือ คนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยความใหญ่ของเขาก็พอเพียงแก่การทําให้โครงกา ต้องชะงักงันและต้องทําให้คนอย่าง พล.อ.ชวล บัญชาการทหารบกลงมาเดินเรื่องปุ๋ยแห่งชาติ แล้วโอกาสเกิดของมันก็จะไม่มีคนสงสัยว่าแล้ว

ก็พอเพียงแก่การทําให้โครงการปุ๋ยแห่งชาติคนอย่าง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ ผู้ นเรื่องปุ๋ยแห่งชาติเอง ไม่เช่นนั้นไหนในชีวิตเจสงสัยว่าแล้วชาตรีจะเดินทาง

บางคนถึงกับบอกว่า ชาตรีมีความเป็นจีนมากกว่าเป็นไทย บาง คนวัดเอาที่เขาพูดไทยไม่ชัด และไม่เคยสนใจในศิลปะวัฒนธรรม ไทยเลยบางคนถึงกับกล้าพูดว่า ประเทศไทยเล็กเกินไปสําหรับ ชาตรีเสียแล้วไม่มีคําตอบให้หรอก เรารู้แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็น นักสร้างสรรค์คนหนึ่ง เพราะการทําธนาคารที่ใหญ่มากที่สุดได้ นั้นก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนี้อยู่แล้ว

และการที่สามารถเป็น Topic ให้บรรดาทหารหนุ่ม ตลอดจนระดับคุมนำพลได้พูดคุยกันในวงเหล้า และในการเลี้ยงรุ่นได้บ่อยครั้งนั้น ก็เป็นเรื่องที่แสดง ว่า ชาตรี โสภณพนิชไม่ใช่คนธรรมดาส่วนพวกนั้น จะพูดถึงชาตรี โสภณพนิชไว้อย่างไรนั้น ไม่ทราบ และไม่อยากจะไปถาม

Only the asset base Which he had strengthened, which in just about 10 years As for Bangkok Bank, becoming the number one big bank in the country and ASEAN and Sinn Asia is the target of relers Editions in the financial company. His second best girl for many years in 1979 became a big financial company.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เพราะความจริงแล้ว ชาตรีก็ไม่ได้อยู่ในฐานะ “ทายาท” ที่จะต้องดูแลกิจการทั้งหมด

ชาตรี

ชาตรี ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะ “ทายาท” รุ่นที่ สองของ เพราะความจริงแล้ว“โสภณพนิช” ที่จะต้องดูแลกิจการทั้งหมด พูดให้ ชัดเจนเข้า เขาเป็น “ทายาท” ของชิน ในส่วนที่เป็นธนาคาร กรุงเทพลักษณะของลูกคนโตของคนจีนแบบชาตรีกับชิน โสภณ พนิชนั้น แตกต่างกว่าลูกคนโตของตระกูลคนจีนอื่น เช่น อุเทน เตชะไพบูลย์กับ หรือสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์กับ

ชาตรี

ชาตรี  อดีตกรรมการเก่าท่านหนึ่ง เล่าว่า “คนอื่นนั้นจะเชื่อพี่ชายสุด แล้วแต่พี่ชายหมดอาจจะเป็นเพราะว่า พ่อเสียแล้ว พี่ใหญ่ ก็เป็นเสมือนพ่อ แต่กรณีของโสภณพนิชนั้นมัน complicated อยู่นิดตรงที่ว่า นายห้างชินแกมอบให้ชาตรี ดูธนาคารโดย ตัวแกจะเป็นผู้กํากับรายการอยู่ ถ้ามีอะไรไม่ตรงไปตามที่นายห้างต้องการแกก็คงต้องออกแรงเอง แต่กิจการธนาคาร นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัล

เพราะมันต้องมีผู้ถือหุ้น ต้องดูว่าใครมีหุ้นมากกว่าใคร ถึง จะรู้ว่าใครใหญ่จริง มาช่วงนี้ถึงรู้ว่า จริง ๆ แล้วกลุ่มชาตรี กับพวกถือ block หุ้นไว้มากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บทบาท ของนายห้างชินก็ต้องลดลงโดยปริยาย อีกประการหนึ่ง งานธนาคารเองก็เป็นงานที่ต้องใช้คณะกรรมการเข้าไป ตัดสินใจ และจุดนี้เราก็ต้องยอมรับว่าคณะกรรมการของ ยุคไหนก็ต้องเป็นคนของผู้นําในยุคนั้น ๆ”บทบาทด้านหนึ่งของเขาจึงเป็นบทบาทของการเสริมส่งให้ธนาคารกรุงเทพเจริญรุดหน้าต่อไป

Chatree was not in the second generation of “heirs” because of the fact that “Sophon Panich” had to take care of all the affairs, clearly speaking, he was the “heir” of Shin in the bank Bangkok, the characteristics of the eldest of the Chinese people, as well as Chin Sophonpanich, are different than the older children of other Chinese families, such as Utena Chaapibul and Samrit Chirathivat and

Chatree, one of the former directors, said, “Others will believe the oldest brother. Depending on the older brother, it may be because the father is dead. But the case of Sophon Panich was a little complicated that Mr. Shin Kae gave the bank a compliment to the bank.

If there is anything that does not match the way that the department store wants you, you will have to exert yourself. But bank business It’s not as easy as a department store like Central.

Because it requires shareholders Must see who has more shares than anyone else to know who is really big Come to this moment to know that the fact that the Chatree group and the guys hold the most block shares When this happened, the role of Mr. Shin’s department had to be reduced by default.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

มันก็คงจะเป็นตรงนี้แหละที่ชาตรีมองไกลกว่าชิน

มันเป็นแนวโน้มที่มองเห็นได้

มันเป็นแนวโน้มที่มองเห็นได้ ชัดว่าการจะมาเป็นเจ้าของ กิจการธนาคารกรุงเทพตลอดไปนั้น คงจะไม่ง่ายนัก เพราะ ฐานของทุนมันกว้าง และธนาคารชาติเองก็ได้ทําให้ทุก ธนาคารรู้ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้สัดส่วนของตระกูลต่าง ๆ ในธนาคารลดน้อยลง ลองคิดดูซิคุณโดนเพิ่มทุนสักพัน ล้านบาทติด ๆ กันสัก 2-3 ปีนี้ก็เหนื่อยแล้ว ฉะนั้น การ ขยับขยายตัวเองออกจากฐานธนาคารก็เป็นสิ่งจําเป็นทั้ง ในด้านส่วนตัวและในรูปของนิติบุคคลที่อาจจะต้องใช้มา ซื้อหุ้นธนาคาร เพื่อเก็บรักษาสัดส่วนของหุ้นตัวเองไม่ให้ ลดลงไปแบบฮวบฮาบ” อดีตกรรมการคนเก่ารําพึงขึ้นฃ

มันเป็นแนวโน้มที่มองเห็นได้

มันเป็นแนวโน้มที่มองเห็นได้ อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่าชาตรีนั้น ค้าขายเก่งกว่าชินผู้เป็น พ่อมาก ซึ่งสิ่งที่ติดตามมาก็คือการก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดฟลาว มิลล์ขึ้นในปี 2507 เป็นโรงงานผลิตอาหาร ตั้งโรงงานพลาสติก ไทย จํากัด และบริษัท นานาอุตสาหกรรม (โรงงานผลิตน้ํามัน พืช) ในปี 2508 และบริษัทยูเนียนพลาสติกแมนูแฟคเจอริ่ง ใน ปี 2511 กิจการเหล่านี้นอกจากจะได้รับการสนับสนุนทางด้าน การเงินจากธนาคารกรุงเทพแล้ว “โสภณพนิช” ก็ยังมีส่วนร่วมลงทุนอยู่ด้วยโดยเฉพาะนับแต่ปี 2511 เรื่อยมาอุตสาหกรรม สิ่งทอนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ “โสภณพนิช” และธนาคาร กรุงเทพ ให้ความสนใจมาก ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังก็คือ ชาตรี โสภณ

ชาตรีได้เกี่ยวข้องกับกิจการสิ่งทอมาเป็นเวลานานพอสมควร และอุตสาหกรรมทอผ้าของกลุ่มไทยเกรียงในยุคหนึ่งที่ใหญ่มากๆ ก็เป็นเพราะชาตรีหนุนหลังอยู่ ซึ่งมาประสบปัญหาอย่างหนัก ภายหลังจนเมื่อ บุญชู โรจนเสถียร กลับมาเป็นผู้จัดการธนาคาร กรุงเทพอีกครั้ง ก่อนจะกลับไปเป็นรองนายกฯ ถึงกับสั่งให้ชาตรี ลงมาบริหารหนี้ของกลุ่มไทยเกรียงโดยตรง จนในตอนหลังได้มี การขายโรงงานให้กับกลุ่มสหยูเนียน จึงบรรเทาไปการ

ปี 2517 ที่เกิดวิกฤตการณ์น้ํามันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่นำอยู่ในช่วงตั้งไข่นั้น ก็ช่วยบอก บางสิ่งบางอย่างกับชาตรีถึงความผันผวนไม่แน่นอนที่มาพร้อม กับการแข่งขันอันเข้มข้นของธุรกิจเพื่อเอาตัวรอด ไม่แน่นักเขา อาจจะค้นพบแล้วว่า หลักการที่ยึดถือ “คุณธรรมน้ํามิตร” ของ คนรุ่นพ่อนั้นมันหมดสมัยไปแล้วก็เป็นได้ และความเป็นไปได้ ทางธุรกิจ อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทน

ในเรื่องนี้คนใกล้ชิดชาตรีเล่าว่า “คุณจะไปโทษคุณชาตรีเขาไม่ ได้หรอก เพราะวิวัฒนาการทางธุรกิจมันก้าวมาถึงจุดใหญ่ที่คําว่าคุณธรรมน้ํามิตร ต้องยอมให้กับความ ทางธุรกิจ ในการค้าขายยุคนี้การแข่งขันส การตัดสินใจแบบธุรกิจเข้าว่าแล้ว นอกจากจะขา สูญเสียลูกค้ารายอื่นที่ดีๆ ด้วย”ยอมให้กับความเป็นไปได้ใน เคนี้การแข่งขันสูงมาก ถ้าไม่ใช่

นอกจากจะขาดทุน และแน่นอนเหลือเกินว่า คงจะเป็นอย่างที่คนใกล้ชิดชาตรี เพียงแต่ว่าคนพูดเองก็ไม่สามารถจะให้ตรรกวิทยาได้ว่า ทําไมเฉพาะกลุ่มเพื่อนของชาตรีจึงโตเอา สถานการณ์ตรง จุดนี้ต้องถือว่าเป็นสาระของบทบาทชาตรีในช่วงต่อ ๆมา

Would probably be the one that the brave looking far more than Chin
“It is a trend that is clearly seen as being the owner. Bangkok Bank business forever Would not be easy because the base of the capital is wide. And the national bank has made every The bank knows that everything is done to reduce the proportion of families in the bank. Think about it. You’ve been raising a billion baht for a couple of years. This is already exhausting. Therefore, expanding yourself from the bank is a necessity. In private and in the form of a juristic person that may be used Buy bank shares In order to keep the proportion of the stock itself, not to Fell drastically, “the former director was upset

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์

นายรับชาตรี

 นายชาตรี นั้น ค้าขายเก่งกว่าชินผู้เป็น พ่อมากซึ่งสิ่งที่ติดตามมาก็คือการ ก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ขึ้น ในปี 2507

  นายรับชาตรี

นายชาตรี podem concurrenter News ก็เป็นเพียงการกลับมาอยู่เมืองไทย1 เพียงช่วงสั้น ๆ แค่เวลาเพียงปีเศษที่หมดไปกับ การฝึกงานที่ธนาคารกรุงเทพกับเอเชียทรัสต์จากนั้นก็ถูกส่งไปฝึกงานและเรียนหนังสือเพิ่มเติมที่อังกฤษ โดย ฝึกงานที่รอยัลแบงก์ ออฟ สก็อตแลนด์ และเรียนภาคกลางคืน ที่ลอนดอน รีเจ้นท์ สตรีท โพลิเทคนิค อินสติติวชั่นเขาเดินทาง จากอังกฤษกลับไทยอีกครั้งในราวปี 2501 ชิ้นส่งเขาเข้าเรียนรู้ งานกับจอห์นนี่มาที่เอเชียทรัสต์เป็นแห่งแรก

ruthi ule who ปี 2502 ที่ชินต้องออกไปพํานักที่ฮ่องกง บุญชู โรจนเสถียร ก็ ไปดึงตัวเขามาอยู่ธนาคารกรุงเทพ และมอบตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้ ปี 2510 เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี และปีร่ง ต้องรักษาการณ์ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการค้าด้วยอีกตําแห 2514 เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเป็นกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ในปี 2517

การค้าด้วยอีกตําแหน่ง ปีนอกเหนือจากนี้เขายังต้องดูแลกิจการในเครือของครอบครัวอีก หลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทสินเอเชีย จํากัด ก่อตั้งปี 251214 ปัจจุบันคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย บริษัทกรุงเทพ เคหะพัฒนา (2512) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย บริษัทกรุงเทพสหมิตรเอ็นเตอร์ไพรซ์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอง เอเซีย (2515) และอีกมาก

ก่อนหน้าการก้าวขึ้นรับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร กรุงเทพของชาตรี ในปี 2523 นั้น มีสถานการณ์สําคัญที่น่าจะ เกี่ยวข้องกับสถานภาพทั้งด้านบวกและด้านลบของเขาในทุก วันนี้อย่างยิ่ง ช่วงนั้นประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาห กรรมในปี 2505 และก่อนหน้านั้น ก็ได้เปิดประเทศเพื่อรับการ ลงทุนจากข้างนอก และเร่งส่งเสริมสินค้าออก

ซึ่งสําหรับ ชิน โสภณพนิช และธนาคารกรุงเทพ ช่วงนี้นับได้ว่าเป็นยุคทองของการค้าข้าว และพชน การเกษตรที่เป็นรายได้หลักของประเทศ

พร้อมๆ กับเบนเข็มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสถานการณ์ใหม่เช่น นี้ค่อนข้างจะเอื้ออํานวยให้กับคนอย่างชาตรีที่ผ่านการศึกษา และผ่านประสบการณ์จากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ มากๆ เพราะอย่างน้อยชาตรีย่อมสามารถมองออกไปข้างหน้า ได้ไกลกว่าคนรุ่นเก่าอยู่บ้างในเรื่องการมองไกลนั้น ไม่ใช่ว่าชินจะมองไม่ไกล เพราะถ้าใน มองไม่ไกลแล้ว ธนาคารกรุงเทพก็คงจะไม่ก้าวมาถึงจุดนี้และ ถ้าชินมองไม่ไกล ชินเองก็คงจะไม่เรียกใช้บุญชู โรจนเสถียรให้ เป็นประโยชน์หรอก LA LIT T LE

“นายห้างในเป็นคนมองอะไรไกลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องสาขาต่างประเทศ ซึ่งตอนที่ชินเรียนนั้นยังไม่มีใคร ในวงการสนใจเลย” อดีตกรรมการธนาคารกรุงเทพคนหนึ่ง เล่าให้ฟัง

แต่ ถ้าจะพูดว่าชาติ รีเข้าใจที่จะขยับขยายฐานตัวเอง ให้ออกไปจากฐานธนาคารได้ดีกว่าชินก็คงจะถูกต้องกว่าและก็ คงจะเป็ น ต ร ง น แ ห ลที่ชาตรีมองไกลกว่าชิน

ของ“มันเป็นแนวโน้มที่มองเห็นได้ชัดว่าการจะมาเป็นเจ้าของ กิจการธนาคารกรุงเทพตลอดไปนั้น คงจะไม่ง่ายนัก เพราะ ฐานของทุนมันกว้าง และธนาคารชาติเองก็ได้ทําให้ ธนาคารรู้ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้สัดส่วนของตระกูลต่างๆ ในธนาคารลดน้อยลง ลองคิดดูซิคุณโดนเพิ่มทุนสักพัน ล้านบาทติด ๆ กันสัก 2-3 ปีนี้ก็เหนื่อยแล้ว ฉะนั้น การ ขยับขยายตัวเองออกจากฐานธนาคารก็เป็นสิ่งจําเป็นทั้ง

ในด้านส่วนตัวและในรูปของนิติบุคคลที่อาจจะต้องใช้มา ซื้อหุ้นธนาคาร เพื่อเก็บรักษาสัดส่วนของหุ้นตัวเองไม่ให้ ลดลงไปแบบฮวบฮาบ” อดีตกรรมการคนเก่ารําพึงขึ้น

อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่าชาตรีนั้น ค้าขายเก่งกว่าชินผู้เป็น พ่อมาก ซึ่งสิ่งที่ติดตามมาก็คือการก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดพลา มิลล์ขึ้นในปี 2507 เป็นโรงงานผลิตอาหาร ตั้งโรงงานพลาด ไทย จํากัด และบริษัท นานาอุตสาหกรรม (โรงงานผลิต

*ทยูเนียนพลาสติกแมนแฟคเจอร์ริง ในกรรม (โรงงานผลิตน้ํามันอบการสนับสนุนทางด้านพืช) ในปี 2508 และบริษัทยูเนียนพลาสติกแมนแ” การเงินจากธนาคารกรุงเทพแล้ว “โศก ปี 2511 กิจการเหล่านี้นอกจากจะได้รับการสนับสนุน

ลงทุนอยู่ด้วยโดยเฉพาะนับแต่ปี 2511 เรื่อยมาอุตสาหกรรม สิ่งทอนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ “โสภณพนิช” และธนาคาร กรุงเทพ ให้ความสนใจมาก ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังก็คือ ชาตรี โสภณ พนิช

ชาตรีได้เกี่ยวข้องกับกิจการสิ่งทอมาเป็นเวลานานพอสมควร และอุตสาหกรรมทอผ้าของกลุ่มไทยเกรียงในยุคหนึ่งที่ใหญ่มากๆ ก็เป็นเพราะชาตรีหนุนหลังอยู่ ซึ่งมาประสบปัญหาอย่างหนัก ภายหลังจนเมื่อ บุญชู โรจนเสถียร กลับมาเป็นผู้จัดการธนาคาร กรุงเทพอีกครั้ง ก่อนจะกลับไปเป็นรองนายกฯ ถึงกับสั่งให้ชาตรี ลงมาบริหารหนี้ของกลุ่มไทยเกรียงโดยตรง จนในตอนหลังได้มี การขายโรงงานให้กับกลุ่มสหยูเนียน จึงบรรเทาไป การเดา

ปี 2517 ที่เกิดวิกฤตการณ์น้ํามันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กําลังอยู่ในช่วงตั้งไข่นั้น ก็ช่วยบอก บางสิ่งบางอย่างกับชาตรีถึงความผันผวนไม่แน่นอนที่มาพร้อม กับการแข่งขันอันเข้มข้นของธุรกิจเพื่อเอาตัวรอด ไม่แน่นักเขา อาจจะค้นพบแล้วว่า หลักการที่ยึดถือ “คุณธรรมน้ํามิตร” ของ คนรุ่นพ่อนั้นมันหมดสมัยไปแล้วก็เป็นได้ และความเป็นไปได้ ทางธุรกิจ อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทน

ในเรื่องนี้คนใกล้ชิดชาตรีเล่าว่า “คุณจะไปโทษคุณชาตรีเขาไม่ ได้หรอก เพราะวิวัฒนาการทางธุรกิจมันก้าวมาถึงจุดใหญ่

 

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ชาตรี โสภณพานิช ผู้สืบทอดทายาทธุรกิจ:รุ่นที่2

ผู้สืบทอดทายาทธุรกิจ:รุ่นที่2

รุ่นที่2 เมื่อตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นนัมเบอร์ วันตลอดกาล คุณก็จะต้องเป็นนัม เบอร์วันตลอดกาล ซึ่งจะต้องเดิน หน้าเพื่อหนีห่างคู่แข่งของคุณไป เรื่อยๆ ตราบเท่าที่คู่แข่งเขาไม่ หยุด
จากนายแบงก์ชื่อดังระดับโลก รุ่น 1 ในฐานะผู้เป็นพ่ออย่าง ชินโสภณพนิช ได้ถ่ายทอดธุรกิจสู่ทายาท รุ่นลูก รุ่น 2 ให้กับ ชาตรี โสภณพนิช ให้เรียนรู้งานจากเขา จนสามารถก้าวขึ้นบริหารงานแทนได้ ในตําแหน่งกรรม การผู้จัดการใหญ่ และอยู่ในตําแหน่งนี้นานถึง 12 ปี

ผู้สืบทอดทายาทธุรกิจ:รุ่นที่2

รุ่นที่2 อันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ธนาคารกรุงเทพแห่งนี้มีความ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสูงสุดจนเรียกได้ว่า เป็นยุคทองของ ธนาคารกรุงเทพซึ่งพบได้จากผลประกอบการในทุกด้านขยาย ตัวได้ดีเกินความคาดหมาย

ด้วยนโยบายธนาคารแห่งคุณภาพอีกทั้งยังเป็นผู้นําในทุกๆ ด้านของธนาคารยุคใหม่ โดยเฉพาะการนํา
เทคโนโลยีชั้นสูง มาใช้ในการบริหารงานโดยนําเอาเครือข่ายออนไลน์ชั้นสูงต่างๆ มาใช้ ซึ่งนําเอาเครือ ข่ายออนไลน์ในธนาคารมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ การพัฒนาเทคโนโลยีจนกลายมาเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของ ธนาคารที่เรียกว่า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในอดีต เจ้าสัวชาตรี ได้รับรางวัลเกียรติยศนานาชาติ Lifetime Achievement Award 970 Asia Pacific Bankers Congress (APBC) ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิด เกียรติ ที่ให้การยกย่องนายธนาคารผู้ซึ่งทําให้คุณประย” และมีคุณปการในการพัฒนาปรับปรุงภาคธุรกิจการธนาคาร

ภูมิภาคเอเชียด้วยความจริงใจ และอุทิศตนมาเกือบตลอดชีวิต กระทั่งทําให้ธนาคารมุ่งสู่ความเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและได้ รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในภูมิภาค
นับตั้งแต่ที่เจ้าสัวชาตรี ขึ้นนั่งตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ปี 2523 มาจนถึงประธานกรรมการฯ อาณาจักรแห่งนี้ เขาได้รับมรดกตกทอดมาจากชิน ผู้พ่อ และ จากบทบาทของเขาในช่วงหลังเป็น 2 บทบาท คือ บทบาทหนึ่ง เป็นบทบาทของ “ผู้นําแบงก์” ส่วนอีกบทบาทของการสร้าง อาณาจักรส่วนตัวซึ่งเขาค่อนข้างประสบผลสําเร็จอย่างงดงามทั้ง 2 ส่วน

ชาตรีนั้นมักจะแสดงออกถึงความพยายามที่จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเขาดูเหมือนไม่รู้จักคําว่า ที่สุด เขารู้จักเพียงคําว่า หมายเลขหนึ่งชาตรีกําลังจะเดินออกไปในทิศทางไหนต่อแต่นี้
หากจะพูดได้ว่าเขาก้าวขึ้น
ชาติทุกปีของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันเกิด เจ้าสัวชาต ลองหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับก็น่าจะพูดได้ว่าเขาก้า ไปได้สูงมาก ๆ และหากจะมองข้างหนาบนจุดหมายที่ ขึ้นไปอีก เขาก็คงจะยังมุ่งสร้างอาณาจักรแห่งนี้ ให้งดง เติบโตต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ภารกิจในวันนี้ของเขานั้นเป็นการสร้างอาณาจักรทางธุรกิจ เพื่อ ส่งมอบให้กับ “โสภณพนิช” ในรุ่นที่สาม โดยเฉพาะลูกๆ ของ เขามันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตมโหฬารกว่าที่เขาเคยได้รับตก ทอดมาจากรุ่นที่หนึ่งอย่างพ่อของเขา ชิน โสภณพนิช ได้มอบ แก่เขามากมายนักแล้วในทุกวันนี้

“ ช า ต รี ”จบอาชีวศึกษาชั้นสูงจาก Kwang Tai High Accountancy Collage ฮ่องกง อุดมศึกษาจาก London Regent Street Polytecnic อังกฤษ ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคารจาก Institute of Bankers United Kingdom ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ Pepperdine University ลอสแองเจอลิส สหรัฐ และปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ De La Sale University ฟิลิปปินส์ กลับมาทํางานในธนาคารที่บิดาเป็นผู้บุกเบิกตําแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี จนเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ
ชาตรีพูดว่า เมื่อตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นนัมเบอร์วันตลอดกาล คุณ ก็จะต้องเป็นนัมเบอร์วันตลอดกาล ซึ่งจะต้องเดินหน้าเพื่อหนี ห่างคู่แข่งของคุณไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่คู่แข่งเขาไม่หยุดซึ่งบางที คุณก็คาดไม่ได้หรอกว่าเป้ามันจะไปหยุดอยู่ตรงไหน?เพราะไม่มี คําว่าสิ้นสุด…สําหรับผู้ที่ต้องการครอบครองตําแหน่งหมายเลข หนึ่งไปเสียหมดอย่างนี้
อาจารย์สอนจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ซึ่งน่าจะนําไปใช้อธิบาย หลายๆ พฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล แม้แต่ในเกมกีฬาที่นัก ธุรกิจชั้นนํากําลังคลั่งไคล้กันอยู่ขณะนี้การเล่นเรือเร็วที่ชาตรี ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมาก ว่ากันว่า

เรือของเขาจะต้องเป็นเรือที่เร็วที่สุดหากเมื่อใด ที่ ทราบว่า มีเรือของคนอื่นเร็วกว่า
เขาจะหาทที่เรือจะสามารถเร็วขึ้น และเป็นเรือที่เร็วที่สุดอีกครั้ง
จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักแต่สําหรับ แม้ว่า ก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายและช่วยปลุกพลังการต่อนักแต่สําหรับชาตรีพลังการต่อสู้ของเขาให้คุโชนอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งพลังเช่นนี้เอง ที่จะทําให้เขาก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้เหน็ด เหนื่อยเขาเป็นนักแข่งขันคนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้สําหรับ เจ้าสัวชาตรี เขาเชื่อมั่นในระบบที่ผู้แข็งแรงกว่าย่อมมีชัยต่อผู้ อ่อนแอ เขามีคุณสมบัติพื้นฐานหลายประการที่คล้ายคลึงกับ ชิน โสภณพนิชและอีกหลายคนเพียงแต่เขาเป็นผลผลิตทางสังคมที่ ต่างจากชินกับอีกบางคนอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ชิน โสภณพนิช พ่อของเขานั้น เริ่มต้นอย่างคนมือเปล่าแท้ๆ เขาเดินทางรอนแรมกลางทะเลจากซัวเถามาถึงประเทศไทยใน สภาพเด็กหนุ่มนักแสวงโชค ช่วงแรกต้องใช้แรงทํางานเป็นกลี แต่ด้วยความที่มีหัวการค้าและหมั่นศึกษาจดจําก็ขยับฐานะมา เป็นเสมียนในร้านค้าแล้วต่อมาก็มีกิจการเล็กๆ เป็น

ตนเอง ชินเริ่มเป็นปึกแผ่นจริงๆ ก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2และภายหลังจากนั้นส่วนชาตรี
จากนั้นส่วนชาตรีแม้ว่าจะลืมตาดูโลกในช่วงที่พ่อของเขา-ชิน ยังยากจนอยู่ก็ตาม แต่เขาง พร้อม ๆ กับความมั่นคงของครอบครัวที่เที่รอบครัวที่เพิ่มขึ้น เกจนอยู่ก็ตาม แต่เขาก็เติบโตขึ้นมา

ชาตรี เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 สถานที่ถูกระบุว่า เป็นประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “อัง เดร” ส่วนชื่อจีนดั้งเดิมนั้นชื่อ “อ้เข่ง แซ่ตั้ง” เมื่ออายุได้ 6 ขวบ เขาติดตามแม่กลับประเทศจีน (ที่ซัวเถา) เผอิญเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 การคมนาคมไม่สะดวก เขาจึงต้องพํานักอยู่ที่นั่นจนโต

และหลังสงครามยุติแล้วเขากับพี่ชายอีกคนที่ชื่อโรบิน (ชื่อจีน ขี่นั่ง แซ่ตั้ง) ก็ถูกส่งไปเรียนที่ฮ่องกงจน สําเร็จวิชาด้านบัญชีจากวิทยาลัย KWANG TAIHING HIGH ACCOUNT TANCY เมื่ออายุ 19 จากนั้นจึงเดิน ทางกลับประเทศไทย ตามคําสั่งของ ชิน โสภณพนิช ซึ่งก็คงจะตรงกับ พ.ศ.2495

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google