ความมีเหตุผล

ความมีเหตุผล

ความมีเหตุผล ความมีเหตุผลหมายถึงการพิจารณาเพื่อดำเนินงานใด ๆ ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบความมีเหตุมีผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบ

“ …ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของเราในวันนี้ ย่อมมีเรื่องราวกำเนิดมาก่อนที่มาของเรื่องราวนั้นคือเหตุผลสิ่งที่ได้คือผลลัพธ์และผลลัพธ์จะก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ไปต่ออีกไม่หยุดจึงว่ากันไปเพื่อพิจารณาเหตุผลให้ดี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาการกระทำของตนเองหรือกรรมของตนเองส่วนใหญ่เราคิดว่าอนาคต

จะเป็นอย่างไรเราไม่อาจรู้ได้ แต่จริงๆแล้วเราจะรู้บ้างเช่นกัน เพราะอนาคตไม่ควรตกต่ำ. ควรคิดว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลยาวนานในอนาคต ด้วยความรู้และความระมัดระวังและควรตระหนักว่าการพิจารณาการกระทำของตนเองในปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุด

ต้องคิดให้รอบคอบและถี่ถ้วนทุกครั้งมิฉะนั้นผลที่ตามมาอาจทำให้ผิดหวังมากที่สุดก็เป็นได้…”

ความมีเหตุผล

 ความมีเหตุผล

Rationality means careful consideration to perform an activity. Rationality is the philosophy of sufficiency economy, meaning making rational decisions. Based on the relevant factors, taking into account the expected results carefully.

“… Everything that happened is mine today. Inevitably, there is a story that originates before the origin of that story is reason, what results are results, and the results will cause other effects to continue and never stop, so let’s consider the reasons. In other words, it is to consider your own actions or your own karma. Most of the time, we think of the future. What is

going to be? We don’t know. But actually we will knowyou should realize that it is most important to consider your own actions today.some as well. Because the future should not be depressed. It should be thought that such actions will have long-lasting effects in the future. With knowledge and caution, and you should realize that it is most important to consider your own actions today.

Always think carefully and carefully, or the consequences can be the most disappointing… ”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<